Hundevalp!

Hei!

For seks dager siden nå fikk Mag­nus hunde­val­pen sin (litt min)! Hun er en liten mal­te­ser med nav­net Mira på snart ni uker.

Det har gått vel­dig bra siden hun kom inn i hus. Hun er en litt små­for­sik­tig valp, men får mer og mer fart for hver dag.

I dag tok vi henne med en tur for å møte Doo­leys, Louise sin hund.

Lille Mira syn­tes Doo­leys var litt skum­mel først. Etter en liten stund ble hun litt mer modig og ville leke, men det syn­tes ikke den gamle damen Doo­leys noe om.

Selv om Mira og Doo­leys ikke ble ven­ner, fikk Mira i hvert fall noen nye!

Måå ta bilde!! Doo­leys var ikke sjalu i det heele tatt…På vei hjem igjen med bus­sen. Det var litt skum­melt først, men helt okei til slutt. Når vi var fremme var det full fart og sur­ring rundt i gresset. 

Nå har hun sov­net ved rygg­sek­ken min, som hun for et øye­blikk siden iher­dig prøvde å rive i stykker.

Om dere vil se mere av Mira har hun en insta­gram: littlemira :)

Snak­kes!
Har du et kjæle­dyr?

Dovre

Hei!

I for­rige uke var jeg med og assis­terte i to dager på Dovre!
Jeg har aldri vært den veien før, så for meg var det en opp­le­velse bare det å være med dit. Det er utro­lig vak­ker og varie­rende natur der. Selv om jeg kom­mer fra en plass med nyde­lig natur, var dette vel­dig unikt for meg. Det vi gjorde der var å filme for NSB.
Vi hol­der på å lage en film som skal være på for­si­den deres. Vet ikke nøy­ak­tig når de blir å opp­da­tere den, men vi skal i hvert fall lage fil­men fer­dig på fredag.


 Jeg som bærer på noe tøy, for å ha over skjer­men når vi stil­ler kamera. Ser ut som en kappe i skyg­gen. Darth Stine I am. 

Jeg var også så hel­dig å få se mos­kus! (Kan godt hende jeg har sett en før i noen dyre­park når jeg var liten, men det er nok ganske lenge siden.) De ser vir­ke­lig utro­lig snåle ut. Det er litt som om de ikke pas­ser inn i denne tids­al­de­ren, men de er vel en vel­dig gam­mel art og, om jeg ikke bom­mer helt nå. Jeg fikk også kjørt litt bil! Det er svært sjel­dent jeg kjø­rer, selv om jeg har hatt lap­pen i flere år. Fikk også en natt på Ski­fer hotell på Opp­dal, ikke at det var så mange timene jeg fikk på øyet der før vi skulle opp dagen etter. Men det var utro­lig god mat der! Jeg spiste elg­biff og pan­na­cotta til des­sert, det er ikke ofte jeg spi­ser så fin mat. 

Nå må jeg legge meg, for i mor­gen skal jeg opp tid­lig for å retu­sjere bil­der, sende ut brev og flytte alle tin­gene mine på etter­mid­da­gen! Gru­ner­løkka here I come!

Snak­kes.

Har du vært på Dovre før?

Vårtur rundt Sognsvann

Hei!

En av tin­gene jeg els­ker med Oslo er hvor­dan du med kol­lek­tiv trans­port, i løpet av kort tid, kan komme deg ut i natu­ren. Det å dra til Sogns­vann fra der jeg bor nå for eks tar ikke mange minut­tene.
Jeg har nylig blitt kjent med ei som heter Per­nille, hun assis­te­rer for en foto­graf som er på samme kon­tor som Øivind. Hun er ganske ny i Oslo, så når vi bestemte oss for å dra på en ana­log foto­tur, måtte vi jo dra til Sognsvann.

Det var helt nyde­lig vær den etter­mid­da­gen. Det var så fint å få vært ute i noen timer etter å ha sit­tet inne vel­dig mye den siste tiden.  Fikk ikke skutt hele fil­men fer­dig, men må få gjort det raskt, for er spent på hvor­dan det ble!

Vi fant denne rari­te­ten under! Er en slangs dings som går på skin­ner. Aner ikke hva den er til da den til­syne­la­tende ikke leder til noe for­nuf­tig i noen av endene. Noen som vet hvor­for den er der?


Per­nille sin beste etter­lig­ning av James Dean.

Til neste uke skal jeg være med å filme på Dovre, gle­der meg masse til å få jobbe ute og se en ny plass!

Snak­kes!

Jeg har fått meg jobb!

Hei!

Som jeg nevnte i for­rige inn­legg har det skjedd ganske mye her i går­den. Nyhe­ten er nem­lig at jeg har fått meg assis­tent­jobb for foto­graf Øivind Haug!
Den siste måne­den, eller siden påske egent­lig, har det vært helt utro­lig hek­tisk. I går måtte jeg seriøst tenke meg om i fem minut­ter før jeg huska hva jeg hadde gjort for­rige helg. Da har man vir­ke­lig hodet stappa fullt.

Litt “behind the sce­nes” bil­der fra for­skjel­lige opp­tak jeg har vært med på:Den over var for Meny.
Dette var for JM.

Dette var for apo­tek 1.

Jeg kan kan­skje nevne hvor­for det har vært så hek­tisk. Det er for at jeg har hatt tre job­ber. Sam­ti­dig. Jeg har job­ben min på Japan­photo, retu­sjør­job­ben hos Swims og den nye som assis­tent. Job­ben hos Swims er hel­dig­vis ganske sesong basert, så jeg kom­mer inn i bil­det når arbei­det med neste kata­log star­ter. Visste dere at kata­lo­gene lages ett år i forveien?

(Sel­fie tatt mens jeg sit­ter å retu­sje­rer for Øivind.)

I til­legg til all job­ben skal jeg flytte i Juni. Der­for har mye av tiden gått til vis­nin­ger og intens føl­ging av nye annon­ser på finn. Etter mye fram og til­bake har jeg endt opp med å skulle flytte til midt på Grü­ner­løkka! Er ikke det bare helt fan­tas­tisk?
Jeg og Liv skulle egent­lig ikke fort­sette å bo sam­men, men når hun ikke fikk stu­dent­hy­bel, og jeg fikk vite om et kol­lek­tiv med plass til tre, ble det det. Det rimte litt, ikke sant? Pit­te­litt….?
Så skal jeg, Liv og ei som heter Mari flytte sam­men i August. Og jeg skal leie kort­tids­leie det ene rom­met i kol­lek­ti­vet frem til da.

Jeg mang­ler ikke ting å opp­da­tere om for å si det sånn, bare tiden til det.

Jeg som koser med min BFF nabo­katta rett ved der Mag­nus bor. Den kom­mer bestan­dig bort og ser om du har mat.

Snak­kes!

Filmrull #5

Hei!

Lenge siden sist nå! Har skjedd helt utro­lig mye siden siste inn­legg, som er grun­nen til at å prio­ri­tere å opp­da­tere her har vært vel­dig lavt på listen.

Her kom­mer en film­rull fra rundt mars.

Valen­ti­nes fro­kost om jeg hus­ker rett?Her er jeg på besøk i Kir­ke­nes. Bil­det over er av meg og lille­bro­ren min. Kaffe­be­søk med Ane.Tatt rundt Sagene. Jeg og Anine var en tur i Eke­berg­par­ken! Det var første gang jeg var der.

Føler det er vel­dig mye bil­der av Doo­leys på blog­gen her? Men hun er jo søt da, så det må vel være greit. Trøtte­try­net og dron­ning Dorris.

Pene Ane!

Og Mag­nus og trøttetrynet.

Jeg skal for­telle mer om hva som skjer nå for tiden en gang det pas­ser bedre! Nå skal jeg nyte res­ten av fri­da­gen min.

Snak­kes!

Påske 16

Hei!

Akku­rat nå sit­ter jeg par­kert på rom­met mitt i Ham­mer­fest, med macen susende på fan­get. Dri­ver og instal­le­rer The sims 3 igjen, far­lige greier det der.

I går kom vi fra hytta.  Der hadde vi vært siden ons­dag.
Vil tro jeg har hatt en ganske stan­dard påske. Som de friske fri­lufts­men­nes­kene vi er har vi vært på fjell­tur der vi har gril­let og kost oss. Det er så eks­tra dei­lig å komme seg på fjel­let nå som jeg bor i Oslo. Vi er for­res­ten skik­ke­lig effek­tiv, for vi pres­te­rer å komme oss helt opp på fjel­let med omtrent åtte skritt totalt. To til snø­scoo­te­ren, to av når vi er framme, to til på vei til­bake og de to siste inn i hytta igjen. Snap­per og deler på face­book i hytt og pine gjør vi også, slik at vi ser skik­ke­lig sporty ut.
Vel plas­sert inne i hytta er det bare å starte og fete seg opp klar til neste fjell­eks­pe­di­sjon. Fråtse innpå med god­teri til du blir dår­lig og sver­ger du aldri vil smake noe søtt igjen. Helt til du fin­ner mer i ska­pet, så er alt glemt.

Her er litt bil­der fra pås­ken:

De første to dagene hadde vi helt fan­tas­tisk… dår­lig vær. Har dere noen gang sett en så for­nøyd unge som på bil­det over?

Så skal jeg for­telle om noe litt artig. Lille­søs­te­ren min, Sofie (5), fikk prøve kamera mitt litt. Vil nevne at dette er et ganske stort kamera, Canon 5D mkII, men satt på det miste objek­ti­vet mitt Canon 50mm 1,8.
Hun har fått tes­tet det pit­te­litt før, men ikke så mye som denne gan­gen. Hun var rime­lig ivrig og beord­ret meg rundt omkring og for­talte meg hva jeg skulle si på bil­det. Ja du leste rett, hva jeg skulle si.
Jeg må inn­rømme at jeg fak­tisk synes hun fikk det utro­lig bra til med tanke på at hun bare er fem år!

Resul­ta­ter fra “pho­tos­hoo­ten” vår:


Frank bare lo av oss. (Dette bil­det tok jeg)

Vi måtte grave oss en snø­borg i et despe­rat for­søk på å få litt ly slik at vi kunne sitte ute å spise grill­ma­ten også.

(Dette bil­det ble ganske kult, for jeg ant ikke at hån­den min kom til å plas­se­res så bra). 

Vi malte litt også. Jeg prøvde meg på vann­ma­ling, men hadde ikke ark som er ment til det…

Litt isfiske. Mamma soler seg. 
Jeg ser ut som en surra kjøtt­rull.  Det ble folk­somt etter­hvert. Fikk truf­fet Iben også litt, det var vel­dig tri­ve­lig. Vi satt i snøen og skravla, da jeg la merke til at lyset var helt per­fekt, så måtte knipse et bilde. Utsik­ten fra hytta. 
Et siste bilde av meg, bare i til­felle dere ikke var lei enda.

Øns­ker alle en fort­satt fin påske!
Skriv gjerne hva dere bru­ker gjøre i påsken.

 

 

 

Filmrull #4

Hei!

Denne gan­gen har jeg tes­tet ut Por­tra 400 film. Den er kjent for å ha eks­tra fine hud­to­ner, så de måtte jeg jo teste. Nå har jeg ikke brukt det til så mange por­trett akku­rat, men likte gene­relt far­gene i fil­men, så tror jeg blir å bruke flere av denne!Tattoo og tatto­o­fjer­ning i samme bygg, hehe. Kaffe­tur på Sagene.Et bilde der Mag­nus out­hips­t­rer seg selv. Meg som prø­ver å se nor­mal ut. Utsikt fra Mag­nus.Utsikt av Mag­nus.Kom­pi­sen til Mag­nus i buket­ten. Anine som er ute på assis­tent opp­drag med en lang liste av ting hun skal skaffe. Kon­tras­ter.Det siste av fil­men ble brukt på en gåtur rundt Sogns­vann.   Søte Doo­leys og Louise. Doo­leys els­ker å bli tatt bil­der med…

Hvis dere lurer på hvor­for jeg hop­pet fra film 2 til 4 er det fordi jeg har glemt å pub­li­sere nr 3. Den kom­mer snart!

Snak­kes.

 

Weekendtur til Riga

Hei.

For noen uker siden var jeg i Riga, hoved­sta­ten i Lat­via, på en week­end jente­tur med Cas­sandra.
Vi reiste på fre­dag for­mid­dag og hjem igjen man­dag ettermiddag.

Ten­ker for­telle litt om ferien og gi litt små­tips om det er noen andre som vur­de­rer reise dit. Dette blir en slags reise­guide slått sam­men med snikk snakk om våre opplevelser.

Rei­sen:

vi reiste fra Gar­ger­moen og fløy med Nor­we­gian. Det er en kort fly­tur til Riga og fly­plas­sen er ganske nært sen­trum. Vi tok taxi både fra og til fly­plas­sen, tror det kos­tet rundt 13 euro.

En ting man mer­ker fort, er den store kon­tras­ten mel­lom gamle for­fal­lene bygg, det som er tatt vare på og helt tipp topp moderne bygninger. 

Hotel­let:

Vi bodde på et hotell som heter Well­ton. Det lig­ger i gam­le­byen i Riga, så plas­se­rin­gen er per­fekt.
Jeg synes hotel­let var vel­dig fint og har ingen­ting å klage på. Det var rent og pent, fro­kos­ten var god, litt mye her­me­tisk, men hva kan man for­vente seg til den prisen?


Link til hotel­let sin nett­side:
http://wellton.com/en/wellton-hotel-riga/about-hotel
Vi booket det via hotels.com.

Gam­le­byen:

Nå kan jeg ikke kalle meg noen Riga eks­pert etter å ha vært der noen dager, men jeg synes det fineste med hele Riga var gam­le­byen.
I gam­le­byen kan du finne byg­nin­ger fra mid­del­al­de­ren, kose­lige kaffeer og små butik­ker mens du vand­rer rundt i de smale bro­steins­ga­tene. Husene er utro­lig sjar­me­rende, kame­raet mitt fikk seg ikke mange pau­ser der for å si det sånn.

Når man går rundt ser man også mye av det for­fal­lende, det var vel­dig for­skjel­lig fra hva man er vant med å se hjemme. Sam­ti­dig som det er trist å se, er det noe ved det jeg fin­ner fasci­ne­rende og vak­kert. (Det er også mye gam­melt som blir pus­set opp over­alt!)Det er utro­lig masse flotte kir­ker der!Masse fint stikkaklær som sel­ges fra små boder, om man kan kalle de det. . Min­ner vel­dig om møns­ter vi har her.

   Må man så må man… 
Må ha en liten stopp her for noe litt mor­somt og rart som skjedde. Vi satt der på en benk og hadde litt pause mens vi sip­pet i oss glo­varm kakao (ja jeg brant meg ok!). Plut­se­lig la vi merke til en dame, asia­tisk turist så vidt vi klarte se, som sto og tok bilde mot oss. Vi så på hver­andre og lurte på om det fak­tisk var oss hun tok bil­der av. Etter­hvert skjønte vi at det fak­tisk var det og prøvde se litt sånn “hei hei vi ser deg” på henne. Tror ikke det hjalp, for når vi skulle til å gå sto hun fra en annen vin­kel og tok bilde mot oss.
Kan­skje hun trodde hun fikk tatt bil­der av “de inn­fødte”, men der tok hun feil ja! Eller så ser vi kan­skje litt rar ut, hvem vet.

The house of black­heads. Byg­nin­gen ble ori­gi­nalt byg­get på 1400 tal­let, og var eid av en gruppe kjøps­menn, som ble kalt black­heads. Byg­get ble bom­bet under kri­gen, men byg­get opp igjen på slut­ten av 90 tallet.

 Synes disse drak­tene som var i en butikk var så flott, så måtte legge bilde ut av de og.

Rav:
Er det en ting de sel­ger mye av er det pro­duk­ter laget av rav! Kjøpte meg en vel­dig fin ring med det som minne.

Shop­ping:

Vi dro til et sen­ter som heter Spice;
http://www.spice.lv/en
De har vel­dig mye av de samme butik­kene som vi har i Norge og pri­sene er ganske like. Så hvis man bor i Oslo som jeg gjør, er det ikke så vel­dig mye nytt og spen­nende. Det var noen få butik­ker som ikke var de samme så meste­par­ten av shop­pin­gen ble gjort der.

Det ble litt “harry-handling” der også, da vi fant en DIGER Rimi butikk med masse spen­nende greier og fine pri­ser. Ikke akku­rat det jeg for­ven­tet meg å handle i Riga, hehe.

Det er også en butikk som heter Dro­gas som du nes­ten garan­tert kom­mer til å pas­sere på et tids­punkt i Riga, der har de masse bil­lige skjønn­hets­pro­duk­ter. Jeg fikk hamst­ret inn litt av Nivea kre­men jeg bru­ker blant annet.

(Alt på bil­det over er ikke mitt forresten)

Origo:

Er det en plass jeg ikke vil anbe­fale så er det Origo. De hadde kan­skje ikke noen av de typiske butik­ken vi har her, men det i dette til­fel­let var ikke noe vel­dig posi­tivt. Ofte hvis man så noe fint var snit­tet litt mer­ke­lig eller så hadde det en eller annen sno­dig detalj. Det er nok bare litt kul­tu­relle for­skjel­ler i hva som er moderne, men det var ikke noe for oss.

Hun eldre damen på bil­det over stop­pet oss og skulle skravle. Vi prøvde høf­lig å si at vi ikke skjønte hva hun sa, men vir­ket ikke som hun skjønte det. Fikk litt dår­lig sam­vit­tig­het når vi bare måtte gå mens hun fort­satte å skravle for­nøyd.

 

Butik­ker og spiseplasser:

I Riga så er det mye rime­li­gere å spise ute enn her. Det varie­rer selv­føl­ge­lig litt hvor man drar, men man kan få et mål­tid for ca 7–10 euro.

Gan bei:
http://www.ganbei.lv/

Dette var den plas­sen vi spiste på når vi var på Spice sen­te­ret, men tror det lig­ger en i nær­he­ten av gam­le­byen også.
De hadde vel­dig god mat og masse å velge i. Jeg og Cas­sandra delte et fat med sushi til for­rett. Selv så er jeg ikke den med mest sushi erfa­ring, synes det var godt, men litt nytt.
Jeg var litt uhel­dig i mitt valg av hoved­rett, valgte noe kyl­ling med hon­nings­aus eller noe i den duren, men det ble for søtt for meg. Cas­sandra var vel­dig for­nøyd med det hun fikk!

*Hmmm…. så mye å velge i!*

Pie­nene:

En fin butikk i gam­le­byen med pro­duk­ter som er laget i Lat­via.
http://www.inyourpocket.com/riga/Pienene_77431vJeg kjøpte den vasen helt bakerst, den er så fin med roser i. 

Black magic:

Dette var en vel­dig kul kafè med en mid­del­al­dersk inspi­rert look, også i gamlebyen.


De som job­bet der gikk opp­kledd i slike antrekk:Om du er sugen på noe søtt er dette en per­fekt plass å dra innom!

Bal­zambars:

Etter å ha vand­ret på jakt etter mat i regn­væ­ret endte vi opp i gaten på bil­det under her:De hadde kjempe god mat og ser­vice der! Vi begge spiste en pasta­rett som var helt nydelig.

Crazy Donuts:

Her har de masse for­skjel­lige typer donuts! Vi tok litt for­skjel­lig og delte slik at vi fikk smakt på litt av hvert.
Noen av donu­tene var litt tørre, men ellers var de vel­dig gode.

http://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g274967-d7110539-Reviews-Crazy_Donuts-Riga_Riga_Region.html

Sky­line bar:
http://www.skylinebar.lv/

Den siste kvel­den dro vi innom Sky­line bar, på top­pen av Rad­di­son Blu hotel. Det var helt fan­tas­tisk utsikt der oppe, men det er nok mye gøy­ere å dra dit på dagen slik at man kla­rer å se litt mer.

 

Buss og trikk:

Er det noe jeg var impo­nert over i Riga var det de super­mo­derne trik­kene. Vi bestemte oss en dag for å ta en trikk litt ut av byen, mest bare for sight­see­ing.
Det er vel­dig greit å dra rundt. Du får kjøpt reise­kort på kios­ker, vi kjøpte et 24t kort da vi dro på trikke­tu­ren. Man får også kjøpt enkelt­bil­lett (det brukte vi da vi dro til Spice).


(På vei til trikken) 

Det var litt spe­si­elt å få se litt mer av hvor­dan folk fak­tisk levde der. Igjen må jeg nevnte at det var mye i vel­dig dår­lig stand der. Jeg synes det er trist at folk bor i hus som ser ut som de kan falle sam­men hvert øyeblikk.

Det var vir­ke­lig Nar­ve­sen over­alt der! 

Sam­men­drag:

På denne tiden av året var Riga en vel­dig grå by, over­skyet nes­ten hele tiden hjalp hel­ler ikke. Jeg tror nok byen er utro­lig mye finere å besøke på en litt grøn­nere års­tid, men slik er det jo stort sett overalt.

Engelsk­kunn­ska­pene til Lat­vierne var vel­dig varie­rende. De fleste pra­tet slik at man fikk gjort seg for­stått mens noen gan­ger fikk vi litt pro­ble­mer med bestil­ling av mat og fikk blant annet ikke betale hver for oss.

Noe som var ganske fint egent­lig var at det var aldri noe kjøpe­press når man gikk å så i butik­kene. Det var aldri noen som maste og fot­fulgte deg, tvert imot fak­tisk, enkelte plas­ser sa de hver­ken hei eller hade. Sist­nevnte var litt dår­lig for enkelte plas­ser hadde det vært litt gøy å få vite litt om pro­duk­tene, og da var det ikke like posi­tivt av de overså deg.

Alt i alt er Riga en fin by å besøke for en helge­tur, men tror ikke jeg ville vært der noe sær­lig lenger.

BTS Photoshoot

Hei!

(Om dette inn­leg­get blir litt slur­vete er det fordi jeg skulle til å pub­li­sere det, akku­rat i det hele one.com var nede. Og der­for har jeg måtte skrive alt på nytt.)

Det har vært litt stille her igjen fordi jeg har job­bet inten­sivt denne uken med et pro­sjekt jeg har. Om dere har fulgt med på siden min har dere kan­skje sett det pro­sjek­tet der jeg blan­der natur­bil­der og mote­bil­der i stu­dio? Link:
https://www.facebook.com/stinemonsenphotography/
I for­bin­delse med et nytt maga­sin som kom­mer har jeg fort­satt på dette pro­sjek­tet. Jeg skal legge til noen nye bil­der matchet med bil­der tatt av nord­lys og bytte ut noen jeg ikke er for­nøyd med.
Om alt blir bra blir serien pub­li­sert i dette maga­si­net! I første omgang blir maga­si­net å være på nett, men er mulig­he­ter for at det blir prin­tet etter­hvert.
Hun som skal lan­sere maga­si­net job­ber i et modell­byrå, som sam­ar­bei­der tett med hen­nes pro­sjekt. På grunn av det fikk jeg ta bil­der av noen kjempe flotte og erfarne model­ler.
Jeg skulle egent­lig kun ta stu­dio­bil­der til nord­lys­bil­dene, men så bal­let det på seg og endte opp med en heldags-shoot med TRE modeller!

BTS bil­der er tatt av snille Louise som også assis­terte meg på shoo­ten:
https://www.facebook.com/louiseronyaolander

Det er utro­lig mye mer arbeid før en pho­tos­hoot enn de fleste tror. Det er mange men­nes­ker som skal på plass, model­ler, makeup artist, stylist og assistent(om det er en større shoot).
På grunn av kort tid å for­be­rede alt så var jeg nødt til å gjøre stylin­gen selv. Klær og mote er vel­dig gøy, men det er mye jobb og er ikke uten grunn at det fin­nes STYLISTER. Igjen lover jeg meg selv og aldri gjøre stylin­gen selv på store prosjekter…

Denne kule makeup artis­ten, Sofie Mor­ten­sen, stilte opp på kort var­sel og var bare fan­tas­tisk å jobbe med!

 

Alle på set­tet gjorde en kjempe bra jobb og vi hadde det vel­dig gøy. Det var mye hop­ping og dan­sing og ganske mer­ke­lige sam­ta­ler, mildt sagt.

Model­lene er fra Heartbreak/Pholk.

 

Hadde en til modell på slut­ten av dagen, men har ingen BTS bil­der fra da.

Når dagen var slutt var jeg helt gåen. Hel­dig­vis hadde jeg plan­lagt alt vel­dig godt, som resul­terte i at alt gikk som det skulle! Jeg hadde lagd mood­boards i hauge­vis, tids­plan, shot­list osv. Det var skik­ke­lig mili­tært planlagt!

Gle­der meg til å kunne dele bil­dene med dere, men det blir jo ikke før om en god stund.

Nå er det på tide å legge seg! I mor­gen skal jeg jobbe hos Swims med retusjering.

God natt!

Filmrull #2 julestemning

Hei.

Denne fil­men ble tatt i Desem­ber, men det skjønte dere kan­skje ut fra tit­te­len. Fil­men jeg har brukt heter Pro­via 400. Det er en posi­tiv film, som er ganske kult (kan lage eget inn­legg om det).

Mag­nus og Erlend som tes­ter den nye fylle­pen­nen til Mag­nus.Et snap­shot tatt øye­blik­ket før bus­sen kom. Syn­tes reflek­sjo­nene så så fine ut, spe­si­elt det krys­set i midten. Jeg og Mag­nus på jule­mar­ked. Super for­nøyd etter å ha kjøpt doughnuts. Vi hadde jule­verk­ste­eed!Det var kjempe hyg­ge­lig og skapte vir­ke­lig jule­stem­ning.Borg­hild og Liv. Anine og glass,krukke, kule, glit­ter dingsen hen­nes!Louise og Doo­leys, begge pyn­tet i største jule­ånd.Sniik­bil­dee!Hunde­hule.Jeg els­ker tåke på bil­der. Dette kamera leker ikke blitz. Her er det FULL guffe og ikke snakk om at man skal kunne se klart på en halv­time. Kaffe er godt. Jeg og Liv gikk oss en tur i det siste lille dags­ly­set den dagen. Ser du ele­fan­ten?Jeg satt fil­men litt feil tror jeg, så dette ble det siste bildet.

Jeg vir­ke­lig dig­ger far­gene på denne fil­men! Men tror fil­men er ute av pro­duk­sjon, siden den er umu­lig å få tak i. Vi hadde to igjen på jobb og jeg kjøpte begge.

Snak­kes!

Filmrull #1 Grå høst

Hei :)

Tenkte jeg skulle dele mine ana­loge bil­der her på blog­gen. Når jeg frem­kal­ler de via job­ben får jeg auto­ma­tisk med en cd, så da er det jo kjempe enkelt.

Dette er den første fil­men jeg leverte inn tatt med Ricoh kamera. Jeg ble ganske fornøyd!

Bil­dene er tatt høs­ten 2015. Og de aller fleste er tatt på en søn­dag. Jeg må inn­rømme noe litt mor­somt til dere, og litt flaut, jeg og Mag­nus går søn­dags­tur nes­ten hver søn­dag. Ja, vi er offe­si­elt 80 år gamle.

Men vi er litt gansk­ter også da.

Vi har en tendens til å treffe på Sara.

Jeg er nok blitt litt hips­ter, for jeg hen­ger stort sett en plass på løkka på søn­da­ger.Dette er langs Akers­elvaJeg er selv­ly­sende. Ganske digg å slippe refleks når det er mørkt.Jeg har lange armer, men ikke lange nok til å ta en sel­fie. Dette er Liv og Borg­hild.Dette er en fugle­venn jeg fikk utfor Baker Han­senGang­ster Mag­nus en gang til.

Det var det!

Analog fotografering

Hei!

Ved en ren til­fel­dig­het har jeg begynt å foto­gra­fere litt ana­logt.  Jeg hadde jo tenkt på det å kjøpe meg et gam­melt kamera og teste det ut i en god stund. Men jeg visste aldri helt hvil­ken type jeg skulle velge og slikt.

Det var da til­fel­dig­he­ten hadde det slik at jeg fikk et kamera! En dag når jeg kom på jobb hadde det vært noen der og levert fra seg et gam­melt kamera. De ville visst ikke ha det len­ger og hadde spurt om vi kunne ta det imot. Butikk­sje­fen spurte da meg om jeg var inter­es­sert i det før han hadde tenkt å kaste det. Noe jeg var.

Sel­veste kamera er jo av den sim­pleste typen som fin­nes omtrent. Instil­lin­gene er kun hvor langt man er fra moti­vet og om man vil ha blits eller ikke. Luk­ke­ren er fast 1/125 og det er en lys­må­ler i kamera. (Jeg lurte lenge på hva som var galt med lys­må­le­ren på mitt, helt til jeg fant ut at bat­te­riet mang­let… Heh… )

Jeg leverte inn første film noe ner­vøs, tenk om det ikke hadde blitt noe! Etter en uke fikk jeg masse kule bil­der til­bake. Kjempe gøy!

Det å levere film er som å vente på en pakke skal komme i pos­ten, bare enda mer spen­nende! Siden du ikke vet helt hva som kom­mer i pak­ken. Man blir jo litt hekta.
Det er også noe befri­ende for meg med dette kamera. Det er som et pit­te­litt mer avan­sert engangs­ka­mera, som du kan bruke om og om igjen.

Tar du ana­loge bil­der eller kunne du tenke deg å teste det?

Chania — Kreta

Hei!

I Sep­tem­ber var jeg på ferie med fami­lien på Kreta! Tenkte jeg skulle lage et lite inn­legg med små tips og inn­trykk fra den ferien. La oss kalle dette en vel­dig avslappa reiseguide!

For­eld­rene mine var på en to ukers ferie her, mens jeg kom dit ca midt i ferien deres og var der en uke.

REISEN:
Hele rei­sen var bestilt via Ving.
Jeg reiste fra Oslo luft­havn med Tho­mas Cook Air­li­nes. De var et vel­dig beha­ge­lig sel­skap å reise med, fly­ene var ikke for trange og maten var god.
Når flyet lan­det kom det en buss og kjørte oss fra der flyet par­kerte til dit vi skulle gå inn. Fly­plas­sen i Cha­nia er utro­lig liten i for­hold til tra­fik­ken der (tror de utvi­der nå da). Så ha albu­ene klare når du skal hente baga­sjen din, eller prøv å vær høf­lig og hold avstand! Uuu­an­sett. Der­etter viser de vei til bus­sen du skal ta, turen varte vel rundt 30 min før den stop­pen på ytter­si­den av hotel­let.
På buss­tu­ren var det en guide som for­talte oss om øya. Dess­verre var han dansk så jeg for­sto sånn ca ikke tytte­bæra av hva han sa. Som var vel­dig synd, for det lille jeg for­sto, vir­ket vel­dig spen­nende å få med seg.

HOTELLET:

Hotel­let heter Alex­andra Beach og lig­ger i Agia Marina. (link til hotel­let sin side om noen vil lese alt om det)

Hotel­let var kjempe flott og vi koste oss masse her. Utsik­ten var helt fan­tas­tisk med hav så langt man kunne se.

Det var en del bøl­ger når vi var der, men det er jo ikke akku­rat hotel­let sin feil. Når bøl­gete roet seg ned følte jeg at jeg var i para­dis når jeg fløt rundt på luft­ma­dras­sen. (I noe begren­set tid for å ikke bli svidd).

Det var også vel­dig dei­lig med hele 3 bas­seng som strakk seg på bak­si­den av hotel­let. Det var to store og et lite for små barn. Likte godt at en kunne ligge ved bas­seng­kan­ten og sam­ti­dig kjenne vin­den og lyden av bøl­gene i bak­grun­nen. Som en rik­tig­nok ikke hørte så vel­dig godt over barna i bas­sen­get.
Ser­ve­rin­gen:
I midten, som blir til høyre i bil­det oven­for, var det ser­ve­ring. De hadde god mat der, ikke ver­dens beste, men abso­lutt godt inna­for. Må nevne at jeg spiste stort sett bare lunsj der.

Ifølge is-eksperten Sofie hadde de for­tref­fe­lig is der.

RUNDT HOTELLET:

Uan­sett hvil­ken vei du går fra hotel­let lig­ger det de van­lige turist butik­kene, fish spa, andre typer spa/negle salon­ger, super­mar­ked og  butik­ker med hånd­lagde kera­mikk pro­duk­ter og diverse lokal­pro­du­serte såper. Det er selv­føl­ge­lig mange res­tau­ran­ter i nær­he­ten også.
Kreta er vel­dig kjent for oli­ven oljen sin og omtrent alt som er lagd på den øya base­rer seg på oli­ven. (Noe som ikke er nega­tivt for såpene de lager luk­ter himmelsk.)

Det er utro­lig vak­kert der, bloms­tene, utsik­ten, husene og alt egent­lig. Og gre­kerne er vel­dig vennlige.

Det var ganske rolig rundt hotel­let. Jeg gikk flere turer for meg selv for å titte litt rundt og foto­gra­fere i mitt eget tempo.
Av man­gel på fri­vil­lige i fami­lien dro jeg også å prøvde fish spa alene en dag. Det kilte litt og var ganske rart, men verd å prøve!
Jeg snak­ket en del med hun jenta som job­bet der. Tror kan­skje hun ble litt lei av meg og alle mine spørs­mål om alt. Men det er jo litt fint å få vite litt om plas­sen man besø­ker.
Dette var jo rett etter alle de store nyhe­tene om Hel­las kri­sen, så det var inter­es­sant å få spurt litt om hvor­dan hun så det. Kan nevnte kort at det hun for­talte var at på Kreta hadde de ikke mer­ket vel­dig til det, men at det var noe helt annet enn i de store byene.

FUN TRAIN:

En ting du mer­ker fort er de små togene som suser forbi flere gan­ger i løpet av dagen.
De kal­les “the little fun train” og har for­skjel­lige utfluk­ter man kan dra på. Vi dro på den som kal­les Hid­den Trea­su­res. OG DET ER NOE JEG VIRKELIG VIL ANBEFALE! Dette er en opp­le­velse for hele familien.

Første stopp: Vinsmaking:

Vi stop­pet på en vin­gård etter en stund med kjø­ring. Vi fikk en kort for­kla­ring på hvor­dan man får frem sma­ken på vinen skik­ke­lig og to glass vin, hvit og rød.

Om man ikke liker vin er det uan­sett fan­tas­tisk vak­kert der.

Neste stopp; Klos­te­ret Agia Kyriaki. 

Utsik­ten på veien opp dit og sel­veste plas­sen var helt magisk.

Når vi kom dit ble vi tatt i mot av en av non­nene som bor der. Hun for­talte oss om his­to­rien til plas­sen, hvor­dan den var byg­gen av stei­nene den hvi­ler på og viste oss rundt.

Selv Sofie på 4,5 år syn­tes denne plas­sen var helt fantastisk.

Før vi dro til­bake fikk vi mulig­he­ten til å kjøpe ting non­nene hadde laget. Det var alt fra bro­derte ting, hekla duker, hon­ning, såper og oli­ven olje.

Denne turen var en kjempe flott opp­le­velse for oss og jeg er så glad vi bestemte oss for å dra. Følte at vi fikk se mange fine sider av Kreta vi nok aldri ellers ville fått sett.

CHANIASHOPPING:

Jeg og mamma dro to turer inn til Cha­nia. Og var noe uhel­dig begge gan­gene. Den første turen skulle vi bare være noen få timer, det som ikke falt oss inn, var at de har en pause på etter­mid­da­gen, der de fleste lokale butik­ker har stengt. Det vil si at kun store kje­der og typiske turist butik­ker er åpne.

Den andre dagen skulle vi få vår revansj! Eller ikke. For den dagen var ikke butik­kene åpen. Om de stengte eks­tra tid­lig eller hva det nå var, fant vi ikke ut av, men om man leser litt på det store inter­nett fin­ner man nok ut av det.

Det lille av Cha­nia vi fikk tid til å utforske var vel­dig fint. Det var masse gamle og sjar­me­rende bygg der.

Siden vi ikke fikk sett i så mye lokale kles­bu­tik­ker er det eneste jeg kan anbe­fale å dra til Zara og gå langs gaten der mot mar­keds­plas­sen (om jeg hus­ker rett). Der er det masse spen­nende kles­bu­tik­ker vi ikke har her i Norge.

Det mang­ler ikke kose­lige cafeer der i hvert fall!

Vi dro en kort visitt innom en svær hall med et stort mar­ked, som mest besto av turist-butikker. Tror ikke vi var der inne så lenge, for de hadde omtrent akku­rat det samme som i nær­he­ten av hotellet.


GRESK AFTEN:

På hotel­let arran­gerte de Gresk aften. Dette er noe som er verd å få med seg om man liker å smake på ny mat!

Jeg prøvde omtrent alt og kom til kon­klu­sjo­nen at spyd med kjøtt og van­lig salat var omtrent det eneste som falt meg i smak. (Det var nok noe kryd­der eller noe som de bru­ker jeg ikke likte). Men har du sjan­sen så hugg innpå i buffeen! Det er jo ikke noe å tape på det.

Vi ble under­holdt med tra­di­sjo­nell dans og musikk.

FARVEL KRETA:

Fikk tatt bil­der i den nyde­lige sol­ned­gan­gen dager før jeg skulle reise…

Håper noen fant inn­leg­get inter­es­sant og at det ikke er for sur­rete. Jeg hadde i hvert fall en kjempe fin ferie med fami­lien min.

Still gjerne spørs­mål så sva­rer jeg om jeg kan :)

Blogge igjen?

Hei.

Jeg har tenkt på det å starte blogge igjen ganske lenge. Opp­da­terte desig­net for over 1 mnd siden, men nå først fikk jeg moti­va­sjo­nen, la oss håpe den hol­der en stund…

Flere gan­ger når jeg har vært på bus­sen, trik­ken eller tba­nen, som man ofte er her i Oslo, har jeg tatt meg selv i å plan­legge inn­legg. Når jeg skulle flytte til Oslo tenkte jeg, ” Ende­lig litt mer spen­ning i hver­da­gen! Nå skal jeg blogge masse om stor­by­li­vet, nå blir blog­gen min så mye mer inn­holds­rik! Jeg skal dele med hele ver­den det spen­nende livet til en foto­stu­dent og alt det kule vi lærer på sko­len!”. Det viser seg at når man er foto­stu­dent, så har man ikke tid til å blogge. Ret­tere sagt, når man er per­fek­sjo­nist og lager alt for vans­ke­lige pro­sjek­ter for seg selv, har man ikke tid til å blogge. Da er man alt for opp­tatt med å svett­nerde pho­tos­hop på macen halve natta.

Men nå som jeg er fer­dig på sko­len, i fjor, heeh, så har jeg litt mer tid, enn så lenge.
Det jeg gjør nå er at jeg job­ber på Japan Photo. Pla­nen min er å finne meg en assis­tent­jobb hos en foto­graf, det er et hard kon­kur­ranse, men jeg ten­ker ikke gi opp.

Hvor aktiv jeg blir på denne blog­gen får vi nå se. Jeg vil at dette skal være en posi­tiv og gøy akti­vi­tet. Det er noe med det når noe du liker å gjøre, blir en ting du føler du er nødt å gjøre, så er det ikke så gøy lengre.

Nok for denne gangen!

Snak­kes!

Små­ran­dom bil­der fra hver­da­gen.
Bil­dene av meg er tatt av: Mag­nus T. Hagen 

 

Sommeren 2014

Hei.

Det denne som­meren gikk ut på var stort sett å arbeide. Jeg hadde samme jobb som jeg bestan­dig har hatt i feriene mine; vaske­job­ben. Det er en vel­dig grei som­mer­jobb å ha, spe­si­elt for at det er tri­ve­lige folk man job­ber med.

Noe som var litt surt med å være hjemme hele som­meren (bort­sett fra 1 uke), var å se på det fine været som var i hele norge, unn­tatt finn­mark. Okei, vi hadde kan­skje et par uker, nes­ten, med fin­vær. For å være helt ærlig hadde jeg sik­kert ikke vært noe mer ute uansett.

Har vært vel­dig godt å til­bringe tid med fami­lien. Og Mag­nus ikke minst.

Først og frems har denne som­meren gått utro­lig fort. Synes ikke jeg rakk å gjøre noe som helst. Trodde jeg skulle bruke mye mer tid med ven­ner, men de fleste så jeg så vidt.

Nå er klokka mye. Avslut­ter inn­leg­get her, for er egent­lig ikke noe mer å si om som­meren 2014.