Category: FOTO

Filmrull #4

Hei!

Denne gan­gen har jeg tes­tet ut Por­tra 400 film. Den er kjent for å ha eks­tra fine hud­to­ner, så de måtte jeg jo teste. Nå har jeg ikke brukt det til så mange por­trett akku­rat, men likte gene­relt far­gene i fil­men, så tror jeg blir å bruke flere av denne!Tattoo og tatto­o­fjer­ning i samme bygg, hehe. Kaffe­tur på Sagene.Et bilde der Mag­nus out­hips­t­rer seg selv. Meg som prø­ver å se nor­mal ut. Utsikt fra Mag­nus.Utsikt av Mag­nus.Kom­pi­sen til Mag­nus i buket­ten. Anine som er ute på assis­tent opp­drag med en lang liste av ting hun skal skaffe. Kon­tras­ter.Det siste av fil­men ble brukt på en gåtur rundt Sogns­vann.   Søte Doo­leys og Louise. Doo­leys els­ker å bli tatt bil­der med…

Hvis dere lurer på hvor­for jeg hop­pet fra film 2 til 4 er det fordi jeg har glemt å pub­li­sere nr 3. Den kom­mer snart!

Snak­kes.

 

BTS Photoshoot

Hei!

(Om dette inn­leg­get blir litt slur­vete er det fordi jeg skulle til å pub­li­sere det, akku­rat i det hele one.com var nede. Og der­for har jeg måtte skrive alt på nytt.)

Det har vært litt stille her igjen fordi jeg har job­bet inten­sivt denne uken med et pro­sjekt jeg har. Om dere har fulgt med på siden min har dere kan­skje sett det pro­sjek­tet der jeg blan­der natur­bil­der og mote­bil­der i stu­dio? Link:
https://www.facebook.com/stinemonsenphotography/
I for­bin­delse med et nytt maga­sin som kom­mer har jeg fort­satt på dette pro­sjek­tet. Jeg skal legge til noen nye bil­der matchet med bil­der tatt av nord­lys og bytte ut noen jeg ikke er for­nøyd med.
Om alt blir bra blir serien pub­li­sert i dette maga­si­net! I første omgang blir maga­si­net å være på nett, men er mulig­he­ter for at det blir prin­tet etter­hvert.
Hun som skal lan­sere maga­si­net job­ber i et modell­byrå, som sam­ar­bei­der tett med hen­nes pro­sjekt. På grunn av det fikk jeg ta bil­der av noen kjempe flotte og erfarne model­ler.
Jeg skulle egent­lig kun ta stu­dio­bil­der til nord­lys­bil­dene, men så bal­let det på seg og endte opp med en heldags-shoot med TRE modeller!

BTS bil­der er tatt av snille Louise som også assis­terte meg på shoo­ten:
https://www.facebook.com/louiseronyaolander

Det er utro­lig mye mer arbeid før en pho­tos­hoot enn de fleste tror. Det er mange men­nes­ker som skal på plass, model­ler, makeup artist, stylist og assistent(om det er en større shoot).
På grunn av kort tid å for­be­rede alt så var jeg nødt til å gjøre stylin­gen selv. Klær og mote er vel­dig gøy, men det er mye jobb og er ikke uten grunn at det fin­nes STYLISTER. Igjen lover jeg meg selv og aldri gjøre stylin­gen selv på store prosjekter…

Denne kule makeup artis­ten, Sofie Mor­ten­sen, stilte opp på kort var­sel og var bare fan­tas­tisk å jobbe med!

 

Alle på set­tet gjorde en kjempe bra jobb og vi hadde det vel­dig gøy. Det var mye hop­ping og dan­sing og ganske mer­ke­lige sam­ta­ler, mildt sagt.

Model­lene er fra Heartbreak/Pholk.

 

Hadde en til modell på slut­ten av dagen, men har ingen BTS bil­der fra da.

Når dagen var slutt var jeg helt gåen. Hel­dig­vis hadde jeg plan­lagt alt vel­dig godt, som resul­terte i at alt gikk som det skulle! Jeg hadde lagd mood­boards i hauge­vis, tids­plan, shot­list osv. Det var skik­ke­lig mili­tært planlagt!

Gle­der meg til å kunne dele bil­dene med dere, men det blir jo ikke før om en god stund.

Nå er det på tide å legge seg! I mor­gen skal jeg jobbe hos Swims med retusjering.

God natt!

Filmrull #2 julestemning

Hei.

Denne fil­men ble tatt i Desem­ber, men det skjønte dere kan­skje ut fra tit­te­len. Fil­men jeg har brukt heter Pro­via 400. Det er en posi­tiv film, som er ganske kult (kan lage eget inn­legg om det).

Mag­nus og Erlend som tes­ter den nye fylle­pen­nen til Mag­nus.Et snap­shot tatt øye­blik­ket før bus­sen kom. Syn­tes reflek­sjo­nene så så fine ut, spe­si­elt det krys­set i midten. Jeg og Mag­nus på jule­mar­ked. Super for­nøyd etter å ha kjøpt doughnuts. Vi hadde jule­verk­ste­eed!Det var kjempe hyg­ge­lig og skapte vir­ke­lig jule­stem­ning.Borg­hild og Liv. Anine og glass,krukke, kule, glit­ter dingsen hen­nes!Louise og Doo­leys, begge pyn­tet i største jule­ånd.Sniik­bil­dee!Hunde­hule.Jeg els­ker tåke på bil­der. Dette kamera leker ikke blitz. Her er det FULL guffe og ikke snakk om at man skal kunne se klart på en halv­time. Kaffe er godt. Jeg og Liv gikk oss en tur i det siste lille dags­ly­set den dagen. Ser du ele­fan­ten?Jeg satt fil­men litt feil tror jeg, så dette ble det siste bildet.

Jeg vir­ke­lig dig­ger far­gene på denne fil­men! Men tror fil­men er ute av pro­duk­sjon, siden den er umu­lig å få tak i. Vi hadde to igjen på jobb og jeg kjøpte begge.

Snak­kes!

Filmrull #1 Grå høst

Hei :)

Tenkte jeg skulle dele mine ana­loge bil­der her på blog­gen. Når jeg frem­kal­ler de via job­ben får jeg auto­ma­tisk med en cd, så da er det jo kjempe enkelt.

Dette er den første fil­men jeg leverte inn tatt med Ricoh kamera. Jeg ble ganske fornøyd!

Bil­dene er tatt høs­ten 2015. Og de aller fleste er tatt på en søn­dag. Jeg må inn­rømme noe litt mor­somt til dere, og litt flaut, jeg og Mag­nus går søn­dags­tur nes­ten hver søn­dag. Ja, vi er offe­si­elt 80 år gamle.

Men vi er litt gansk­ter også da.

Vi har en tendens til å treffe på Sara.

Jeg er nok blitt litt hips­ter, for jeg hen­ger stort sett en plass på løkka på søn­da­ger.Dette er langs Akers­elvaJeg er selv­ly­sende. Ganske digg å slippe refleks når det er mørkt.Jeg har lange armer, men ikke lange nok til å ta en sel­fie. Dette er Liv og Borg­hild.Dette er en fugle­venn jeg fikk utfor Baker Han­senGang­ster Mag­nus en gang til.

Det var det!

Analog fotografering

Hei!

Ved en ren til­fel­dig­het har jeg begynt å foto­gra­fere litt ana­logt.  Jeg hadde jo tenkt på det å kjøpe meg et gam­melt kamera og teste det ut i en god stund. Men jeg visste aldri helt hvil­ken type jeg skulle velge og slikt.

Det var da til­fel­dig­he­ten hadde det slik at jeg fikk et kamera! En dag når jeg kom på jobb hadde det vært noen der og levert fra seg et gam­melt kamera. De ville visst ikke ha det len­ger og hadde spurt om vi kunne ta det imot. Butikk­sje­fen spurte da meg om jeg var inter­es­sert i det før han hadde tenkt å kaste det. Noe jeg var.

Sel­veste kamera er jo av den sim­pleste typen som fin­nes omtrent. Instil­lin­gene er kun hvor langt man er fra moti­vet og om man vil ha blits eller ikke. Luk­ke­ren er fast 1/125 og det er en lys­må­ler i kamera. (Jeg lurte lenge på hva som var galt med lys­må­le­ren på mitt, helt til jeg fant ut at bat­te­riet mang­let… Heh… )

Jeg leverte inn første film noe ner­vøs, tenk om det ikke hadde blitt noe! Etter en uke fikk jeg masse kule bil­der til­bake. Kjempe gøy!

Det å levere film er som å vente på en pakke skal komme i pos­ten, bare enda mer spen­nende! Siden du ikke vet helt hva som kom­mer i pak­ken. Man blir jo litt hekta.
Det er også noe befri­ende for meg med dette kamera. Det er som et pit­te­litt mer avan­sert engangs­ka­mera, som du kan bruke om og om igjen.

Tar du ana­loge bil­der eller kunne du tenke deg å teste det?

Moteworkshop

Hei.

Over helga hadde vi mote­foto work­shop med Yoo Sun. Da fikk vi opg å ta bil­der i miljø og i stu­dio. Bil­dene skulle helst være av samme per­son, og det ble opp­ford­ret til å finne noen frem­mede på gata.

Jeg, Eirik og Liv var på samme gruppe. Vi gikk rundt i en evig­het uten å finne noen. 

Vi gikk ganske lenge rundt omkring før vi bestemte oss for å spise på Bis­lett Kebab. En kebab er ganske stor så jeg og Liv delte, hehe.

 

Det var først når vi fant ut at vi måtte bare få tak i noen vi kjente, la Eirik merke til disse jentene!

Dette er Frøy­dis og Thea. De skilte seg litt ut fra res­ten, det var rett og slett bare noe ved dem.

  

De var vel­dig tri­ve­lige! Jeg er glad det var de vi traff på, for var noen som hadde fun­net en meget spe­si­ell karak­ter for å si det sånn.

Det var en kul work­shop å ha!  Lærte å for­stå mote­foto litt bedre, selv om det fort­satt er et lite mys­te­rium i mitt hode.

Snak­kes.

Innebandy

På søn­dag tok jeg bil­der av Hen­rik som er keeper, som dere ser under. Han er en Helene kjen­ner, så det var gjen­nom henne jeg fikk opp­dra­get. Det var gøy å prøve noe nytt siden jeg ikke har tatt sports-foto før.
Lånte et skik­ke­lig bad ass objek­tiv på sko­len, 70-200mm. Det var kjempe tungt så jeg var litt redd hånd­led­dene mine bare skulle dø på slut­ten av kam­pen. Men man glem­mer litt av det når man er i gang og tar bil­der.  Hoho, sjekk hvor bal­len er i for­hold til hvor det skjer. 

Det var det. Så om du som er innom blog­gen kunne tenke deg lig­nende bil­der av deg selv, eller et lag, tar jeg gjerne opp­drag. Bare send meg en PM via FB siden min. https://www.facebook.com/stinemonsenphotography

Snak­kes.

Helenepene

Hei.

Tvang Helene til å være modell for meg i sam­men­heng med en lys-oppgave. Tenkte bare dele det med dere.
Det er ganske mor­somt hvor gode ven­ner jeg og Helene egent­lig har blitt siden vi flyt­tet til Oslo. Vi var ikke dår­lige ven­ner når vi ble kjent i Laks­elv altså, vi ble vel egent­lig aldri skik­ke­lig godt kjent.

   

Nå har vi de sykeste sam­ta­lene på tba­nen og er gene­relt ganske rare sam­men. De gale har det godt, er det vel noe som heter.

Snak­kes!
Hva er det mer­ke­ligste du har over­hørt på offent­lig trans­port? (Tbane, buss etc..)

Nordlys

Har nes­ten glemt å legge ut disse bil­dene. Tok de når jeg var hjemme i Ham­mer­fest. Ble så glad da jeg ende­lig fikk mulig­he­ten til å ta skik­ke­lige nord­lys­bil­der. Var egent­lig på besøk hos Hanne, men så opp­da­get jeg at det var både sky­fritt og nord­lys. Da slengte jeg Hanne i bilen, hen­tet sta­ti­vet hjemme og kjørte rundt for å ta bilder.

 

Hedvig kommersielt

Hei og hallo.

På man­dag tok jeg bil­der til den kom­mer­si­elle delen av opp­ga­ven. Jeg hadde ord­net makeup artist og alt! Følte meg ganske proff. Spe­si­elt fordi det ikke all­tid er like lett å ta kon­takt med en du ikke kjen­ner i det hele tatt og spørre om de er inter­es­sert i å stille opp. Var vel­dig fint å få utford­ret seg selv litt.
Føler meg for­nøyd med bil­det, men vi får se hvor for­nøyd jeg er etter til­bake­mel­ding på fre­dag! Vi skal henge bil­dene opp i ett av klasse­rom­mene, så da får man jo litt eks­tra pre­sta­sjons­angst.
Hed­vig er vel­dig enkel å ta bilde av, så shoo­ten var bare gøy. Det kan noen gan­ger være vans­ke­lig å ta et bilde der modellen/personen du tar bilde av ser avslap­pet og natur­lig ut. Det er så alt­for lett at per­sonen ser stiv ut på bildet.

MUA: Nata­lie Ukastina

Bil­der skal fore­stille en reklame for øre­dob­ben, så håper det kom­mer godt nok fram.

Kunne du sett for deg dette som en reklame pla­kat?
Hvor­dan synes du jeg fram­stil­ler øredobben?

Dont look into the light!

I dag slapp vi ende­lig ut av hulen, også kaldt Bil­der Nor­dic. Lyset sve i øynene. Mysende og for­vir­ret så vi oss rundt. Dette lyset var mange blen­dere høy­ere enn det vi hadde sett på lenge. Var dette dags­lys? Blun­kende som nyfødte grev­lin­ger krøp vi langs for­tauet, sle­pende på våre bly­tunge kame­raer. Vi hadde fått ett oppdrag…

Okeida, skal slutte å tulle. Vi har vir­ke­lig ikke vært mye på sko­len i det siste! Vi hadde en hel skole­dag med Lys­set­ting der vi var ute og i for­skjel­lige stu­dio der vi tok bil­der til for­skjel­lige stemninger.

Her er noen bil­der jeg tok ute, som ikke er rele­vant til skole oppgaven.

Jeg synes det var litt klaus­tro­fo­bisk å stå under der.

 

Kvikk lunsj

Hei.

Vi hadde et gruppe arbeid på sko­len der vi skulle lage en reklame. Vi fikk velge mel­lom 3 for­skjel­lige sjo­ko­la­der og vi valgte kvikk lunsj.
Kon­sep­tet vårt var at kvikk lunsj pas­ser til alle uan­sett hvem eller hvor man er. Der­for satt vi en tur­kledd mann i by miljø.
Vi skulle egent­lig ha to bil­der, ett der han sto ute i natu­ren i byklær, men det bilde ble ikke like vellykket.

Foto: Ceci­lia Riis Edit: Stine Monsen/Meg

Jeg vet ikke hva greia er, men jeg får ikke far­gene til dette bil­det helt rett på blog­gen ‚men dette får holde. Bil­det har egent­lig litt kla­rere og gla­dere farger.

Snak­kes :)

Foto terapi

Hei!

I star­ten av uken hadde jeg en skik­ke­lig dår­lig dag, eller den star­tet ganske dår­lig. Jeg følte meg ikke helt selv­sik­ker på de pro­dukt bil­dene, noe som jeg hadde god grunn til. Fikk ikke ver­dens beste til­bake­mel­ding på de.
Det jeg hadde mest lyst til etter sko­len den dagen var å dra på butik­ken, kjøpe sjo­ko­lade og legge med ned og dø sakte mens jeg så på serier i sen­gen min. Dere vet den følel­sen? Jeg håper det, for hvis ikke må jeg virke ganske gal. Men så bestemte jeg meg for å gå en tur i ste­det for. En liten tur med kamera mitt vil det si. Jeg gikk samme vei som min for­rige tur (her i høst), bare at jeg tok til venstre i ett kryss i ste­det for høyre. Synes det er litt spen­nende å gå tur når man får se nye ting. Det kan bli mye stir­ring på skjerm, så det var godt å gjøre noe annet.
Etter min lille tur følte jeg meg fak­tisk mye bedre. Jeg liker å ta bil­der av litt til­fel­dige greier jeg går forbi. Er gøy å prøve og skape et inter­es­sant bilde det hver­dags­lige man kan­skje ikke leg­ger merke til ellers.

ps: Leste nå at jeg har skre­vet at jeg blir å legge ut resul­ta­ter av shoots i et par inn­legg på rad, men det blir jeg ikke. Haha. Jeg er så fæl til å glemme av hva jeg har skre­vet i tid­li­gere innlegg. 

Har også vært skrek­ke­lig tørr på øynene i en periode nå, noen som har vært pla­get med det samme før? (Har begynt å gå over nå tror jeg!Jippi). Kan være jeg som er hypo­kon­der, men synes øynene mine ser grøn­nere ut når det er noe galt.

 

 

Ser dere hjertet?

Dette var mine obser­va­sjo­ner.
Snak­kes.

 

Produktfoto

Hei. 

Nå for tiden har vi mye om foto­gra­fe­ring av metall, glass og andre objek­ter på sko­len. Jeg hadde ganske mye moti­va­sjon som jeg skrev tid­li­gere, men jeg vet ikke helt hvor den ble av.
De bil­dene som er under ble jeg for­nøyd med. Fikk vir­ke­lig utford­ret meg selv og lært mye av det. Var spe­si­elt gøy å få til det “sjakk” aktige bil­det. Flere i klas­sen trodde jeg hadde gjort effek­ten i pho­tos­hop, men det er kun kan­ten i bak­grun­nen som er gjort ret­tere i til­legg til reflek­sjo­nen.
 

En av grun­nene til at jeg er så umo­ti­vert er nok for at jeg set­ter litt for mye press på meg selv. Er jo fak­tisk 1 1/2 år til her på sko­len, mye tid til å for­bedre seg. Blir bare så redd for at jeg ikke har det som trengs. Men jeg kom­mer ikke til å gi opp, kan ikke se for meg å gjøre så mye annet enn noe innen­for denne bran­sjen.
I til­legg så får jeg ikke til å lage fine­art pro­dukt­bil­der. Bil­det til høyre skulle være det, men det var visst mer com­mer­cial. For­søkte å ta nye i stu­dio i dag. Det ble ikke sær­lig vel­lyk­ket, så får håpe jeg kla­rer å lage noe kult av det i photoshop.

Blæh. Deler de nye bil­dene med dere om de blir bra nok, haha.

Snak­kes.
Hva gjør du for å moti­vere deg selv?