Category: Hverdag

Hundevalp!

Hei!

For seks dager siden nå fikk Mag­nus hunde­val­pen sin (litt min)! Hun er en liten mal­te­ser med nav­net Mira på snart ni uker.

Det har gått vel­dig bra siden hun kom inn i hus. Hun er en litt små­for­sik­tig valp, men får mer og mer fart for hver dag.

I dag tok vi henne med en tur for å møte Doo­leys, Louise sin hund.

Lille Mira syn­tes Doo­leys var litt skum­mel først. Etter en liten stund ble hun litt mer modig og ville leke, men det syn­tes ikke den gamle damen Doo­leys noe om.

Selv om Mira og Doo­leys ikke ble ven­ner, fikk Mira i hvert fall noen nye!

Måå ta bilde!! Doo­leys var ikke sjalu i det heele tatt…På vei hjem igjen med bus­sen. Det var litt skum­melt først, men helt okei til slutt. Når vi var fremme var det full fart og sur­ring rundt i gresset. 

Nå har hun sov­net ved rygg­sek­ken min, som hun for et øye­blikk siden iher­dig prøvde å rive i stykker.

Om dere vil se mere av Mira har hun en insta­gram: littlemira :)

Snak­kes!
Har du et kjæle­dyr?

Dovre

Hei!

I for­rige uke var jeg med og assis­terte i to dager på Dovre!
Jeg har aldri vært den veien før, så for meg var det en opp­le­velse bare det å være med dit. Det er utro­lig vak­ker og varie­rende natur der. Selv om jeg kom­mer fra en plass med nyde­lig natur, var dette vel­dig unikt for meg. Det vi gjorde der var å filme for NSB.
Vi hol­der på å lage en film som skal være på for­si­den deres. Vet ikke nøy­ak­tig når de blir å opp­da­tere den, men vi skal i hvert fall lage fil­men fer­dig på fredag.


 Jeg som bærer på noe tøy, for å ha over skjer­men når vi stil­ler kamera. Ser ut som en kappe i skyg­gen. Darth Stine I am. 

Jeg var også så hel­dig å få se mos­kus! (Kan godt hende jeg har sett en før i noen dyre­park når jeg var liten, men det er nok ganske lenge siden.) De ser vir­ke­lig utro­lig snåle ut. Det er litt som om de ikke pas­ser inn i denne tids­al­de­ren, men de er vel en vel­dig gam­mel art og, om jeg ikke bom­mer helt nå. Jeg fikk også kjørt litt bil! Det er svært sjel­dent jeg kjø­rer, selv om jeg har hatt lap­pen i flere år. Fikk også en natt på Ski­fer hotell på Opp­dal, ikke at det var så mange timene jeg fikk på øyet der før vi skulle opp dagen etter. Men det var utro­lig god mat der! Jeg spiste elg­biff og pan­na­cotta til des­sert, det er ikke ofte jeg spi­ser så fin mat. 

Nå må jeg legge meg, for i mor­gen skal jeg opp tid­lig for å retu­sjere bil­der, sende ut brev og flytte alle tin­gene mine på etter­mid­da­gen! Gru­ner­løkka here I come!

Snak­kes.

Har du vært på Dovre før?

Vårtur rundt Sognsvann

Hei!

En av tin­gene jeg els­ker med Oslo er hvor­dan du med kol­lek­tiv trans­port, i løpet av kort tid, kan komme deg ut i natu­ren. Det å dra til Sogns­vann fra der jeg bor nå for eks tar ikke mange minut­tene.
Jeg har nylig blitt kjent med ei som heter Per­nille, hun assis­te­rer for en foto­graf som er på samme kon­tor som Øivind. Hun er ganske ny i Oslo, så når vi bestemte oss for å dra på en ana­log foto­tur, måtte vi jo dra til Sognsvann.

Det var helt nyde­lig vær den etter­mid­da­gen. Det var så fint å få vært ute i noen timer etter å ha sit­tet inne vel­dig mye den siste tiden.  Fikk ikke skutt hele fil­men fer­dig, men må få gjort det raskt, for er spent på hvor­dan det ble!

Vi fant denne rari­te­ten under! Er en slangs dings som går på skin­ner. Aner ikke hva den er til da den til­syne­la­tende ikke leder til noe for­nuf­tig i noen av endene. Noen som vet hvor­for den er der?


Per­nille sin beste etter­lig­ning av James Dean.

Til neste uke skal jeg være med å filme på Dovre, gle­der meg masse til å få jobbe ute og se en ny plass!

Snak­kes!

Jeg har fått meg jobb!

Hei!

Som jeg nevnte i for­rige inn­legg har det skjedd ganske mye her i går­den. Nyhe­ten er nem­lig at jeg har fått meg assis­tent­jobb for foto­graf Øivind Haug!
Den siste måne­den, eller siden påske egent­lig, har det vært helt utro­lig hek­tisk. I går måtte jeg seriøst tenke meg om i fem minut­ter før jeg huska hva jeg hadde gjort for­rige helg. Da har man vir­ke­lig hodet stappa fullt.

Litt “behind the sce­nes” bil­der fra for­skjel­lige opp­tak jeg har vært med på:Den over var for Meny.
Dette var for JM.

Dette var for apo­tek 1.

Jeg kan kan­skje nevne hvor­for det har vært så hek­tisk. Det er for at jeg har hatt tre job­ber. Sam­ti­dig. Jeg har job­ben min på Japan­photo, retu­sjør­job­ben hos Swims og den nye som assis­tent. Job­ben hos Swims er hel­dig­vis ganske sesong basert, så jeg kom­mer inn i bil­det når arbei­det med neste kata­log star­ter. Visste dere at kata­lo­gene lages ett år i forveien?

(Sel­fie tatt mens jeg sit­ter å retu­sje­rer for Øivind.)

I til­legg til all job­ben skal jeg flytte i Juni. Der­for har mye av tiden gått til vis­nin­ger og intens føl­ging av nye annon­ser på finn. Etter mye fram og til­bake har jeg endt opp med å skulle flytte til midt på Grü­ner­løkka! Er ikke det bare helt fan­tas­tisk?
Jeg og Liv skulle egent­lig ikke fort­sette å bo sam­men, men når hun ikke fikk stu­dent­hy­bel, og jeg fikk vite om et kol­lek­tiv med plass til tre, ble det det. Det rimte litt, ikke sant? Pit­te­litt….?
Så skal jeg, Liv og ei som heter Mari flytte sam­men i August. Og jeg skal leie kort­tids­leie det ene rom­met i kol­lek­ti­vet frem til da.

Jeg mang­ler ikke ting å opp­da­tere om for å si det sånn, bare tiden til det.

Jeg som koser med min BFF nabo­katta rett ved der Mag­nus bor. Den kom­mer bestan­dig bort og ser om du har mat.

Snak­kes!

Filmrull #5

Hei!

Lenge siden sist nå! Har skjedd helt utro­lig mye siden siste inn­legg, som er grun­nen til at å prio­ri­tere å opp­da­tere her har vært vel­dig lavt på listen.

Her kom­mer en film­rull fra rundt mars.

Valen­ti­nes fro­kost om jeg hus­ker rett?Her er jeg på besøk i Kir­ke­nes. Bil­det over er av meg og lille­bro­ren min. Kaffe­be­søk med Ane.Tatt rundt Sagene. Jeg og Anine var en tur i Eke­berg­par­ken! Det var første gang jeg var der.

Føler det er vel­dig mye bil­der av Doo­leys på blog­gen her? Men hun er jo søt da, så det må vel være greit. Trøtte­try­net og dron­ning Dorris.

Pene Ane!

Og Mag­nus og trøttetrynet.

Jeg skal for­telle mer om hva som skjer nå for tiden en gang det pas­ser bedre! Nå skal jeg nyte res­ten av fri­da­gen min.

Snak­kes!

Påske 16

Hei!

Akku­rat nå sit­ter jeg par­kert på rom­met mitt i Ham­mer­fest, med macen susende på fan­get. Dri­ver og instal­le­rer The sims 3 igjen, far­lige greier det der.

I går kom vi fra hytta.  Der hadde vi vært siden ons­dag.
Vil tro jeg har hatt en ganske stan­dard påske. Som de friske fri­lufts­men­nes­kene vi er har vi vært på fjell­tur der vi har gril­let og kost oss. Det er så eks­tra dei­lig å komme seg på fjel­let nå som jeg bor i Oslo. Vi er for­res­ten skik­ke­lig effek­tiv, for vi pres­te­rer å komme oss helt opp på fjel­let med omtrent åtte skritt totalt. To til snø­scoo­te­ren, to av når vi er framme, to til på vei til­bake og de to siste inn i hytta igjen. Snap­per og deler på face­book i hytt og pine gjør vi også, slik at vi ser skik­ke­lig sporty ut.
Vel plas­sert inne i hytta er det bare å starte og fete seg opp klar til neste fjell­eks­pe­di­sjon. Fråtse innpå med god­teri til du blir dår­lig og sver­ger du aldri vil smake noe søtt igjen. Helt til du fin­ner mer i ska­pet, så er alt glemt.

Her er litt bil­der fra pås­ken:

De første to dagene hadde vi helt fan­tas­tisk… dår­lig vær. Har dere noen gang sett en så for­nøyd unge som på bil­det over?

Så skal jeg for­telle om noe litt artig. Lille­søs­te­ren min, Sofie (5), fikk prøve kamera mitt litt. Vil nevne at dette er et ganske stort kamera, Canon 5D mkII, men satt på det miste objek­ti­vet mitt Canon 50mm 1,8.
Hun har fått tes­tet det pit­te­litt før, men ikke så mye som denne gan­gen. Hun var rime­lig ivrig og beord­ret meg rundt omkring og for­talte meg hva jeg skulle si på bil­det. Ja du leste rett, hva jeg skulle si.
Jeg må inn­rømme at jeg fak­tisk synes hun fikk det utro­lig bra til med tanke på at hun bare er fem år!

Resul­ta­ter fra “pho­tos­hoo­ten” vår:


Frank bare lo av oss. (Dette bil­det tok jeg)

Vi måtte grave oss en snø­borg i et despe­rat for­søk på å få litt ly slik at vi kunne sitte ute å spise grill­ma­ten også.

(Dette bil­det ble ganske kult, for jeg ant ikke at hån­den min kom til å plas­se­res så bra). 

Vi malte litt også. Jeg prøvde meg på vann­ma­ling, men hadde ikke ark som er ment til det…

Litt isfiske. Mamma soler seg. 
Jeg ser ut som en surra kjøtt­rull.  Det ble folk­somt etter­hvert. Fikk truf­fet Iben også litt, det var vel­dig tri­ve­lig. Vi satt i snøen og skravla, da jeg la merke til at lyset var helt per­fekt, så måtte knipse et bilde. Utsik­ten fra hytta. 
Et siste bilde av meg, bare i til­felle dere ikke var lei enda.

Øns­ker alle en fort­satt fin påske!
Skriv gjerne hva dere bru­ker gjøre i påsken.

 

 

 

Blogge igjen?

Hei.

Jeg har tenkt på det å starte blogge igjen ganske lenge. Opp­da­terte desig­net for over 1 mnd siden, men nå først fikk jeg moti­va­sjo­nen, la oss håpe den hol­der en stund…

Flere gan­ger når jeg har vært på bus­sen, trik­ken eller tba­nen, som man ofte er her i Oslo, har jeg tatt meg selv i å plan­legge inn­legg. Når jeg skulle flytte til Oslo tenkte jeg, ” Ende­lig litt mer spen­ning i hver­da­gen! Nå skal jeg blogge masse om stor­by­li­vet, nå blir blog­gen min så mye mer inn­holds­rik! Jeg skal dele med hele ver­den det spen­nende livet til en foto­stu­dent og alt det kule vi lærer på sko­len!”. Det viser seg at når man er foto­stu­dent, så har man ikke tid til å blogge. Ret­tere sagt, når man er per­fek­sjo­nist og lager alt for vans­ke­lige pro­sjek­ter for seg selv, har man ikke tid til å blogge. Da er man alt for opp­tatt med å svett­nerde pho­tos­hop på macen halve natta.

Men nå som jeg er fer­dig på sko­len, i fjor, heeh, så har jeg litt mer tid, enn så lenge.
Det jeg gjør nå er at jeg job­ber på Japan Photo. Pla­nen min er å finne meg en assis­tent­jobb hos en foto­graf, det er et hard kon­kur­ranse, men jeg ten­ker ikke gi opp.

Hvor aktiv jeg blir på denne blog­gen får vi nå se. Jeg vil at dette skal være en posi­tiv og gøy akti­vi­tet. Det er noe med det når noe du liker å gjøre, blir en ting du føler du er nødt å gjøre, så er det ikke så gøy lengre.

Nok for denne gangen!

Snak­kes!

Små­ran­dom bil­der fra hver­da­gen.
Bil­dene av meg er tatt av: Mag­nus T. Hagen 

 

Sommeren 2014

Hei.

Det denne som­meren gikk ut på var stort sett å arbeide. Jeg hadde samme jobb som jeg bestan­dig har hatt i feriene mine; vaske­job­ben. Det er en vel­dig grei som­mer­jobb å ha, spe­si­elt for at det er tri­ve­lige folk man job­ber med.

Noe som var litt surt med å være hjemme hele som­meren (bort­sett fra 1 uke), var å se på det fine været som var i hele norge, unn­tatt finn­mark. Okei, vi hadde kan­skje et par uker, nes­ten, med fin­vær. For å være helt ærlig hadde jeg sik­kert ikke vært noe mer ute uansett.

Har vært vel­dig godt å til­bringe tid med fami­lien. Og Mag­nus ikke minst.

Først og frems har denne som­meren gått utro­lig fort. Synes ikke jeg rakk å gjøre noe som helst. Trodde jeg skulle bruke mye mer tid med ven­ner, men de fleste så jeg så vidt.

Nå er klokka mye. Avslut­ter inn­leg­get her, for er egent­lig ikke noe mer å si om som­meren 2014.

 

Oppdagelsesferd i tåken

 

Louise var på besøk hos meg i Ham­mer­fest i èn uke i sommer.

Vi bestemte oss for å dra en tur til Nordkapp.

Vi var innom denne butik­ken. Der traff vi en fyr som for­talte om den gan­gen han reiste med Wide­roe til Ham­mer­fest og flyet vel­tet. Det gikk hel­dig­vis bra med alle. Han var ikke spe­si­elt glad i Ham­mer­fest.Det var helt nyde­lige far­ger i havet.


Jeg tok mange umå­te­lige fagre bil­der av Louise. Vi fikk kon­sta­tert at reins­dyr synes men­nes­ker er mye skum­lere enn biler.

Jeg kap­per av meg hodet, noe som mest sann­syn­lig er like greit. Jøss, se, res­ten av ansik­tet. Never­mind øynene mine.  Hadde det ikke vært for at Louise også har lap­pen hadde vi ikke kom­met oss noen veier. Tar­mene kny­ter seg vir­ke­lig i disse svin­gene. 
  


 Selv om vei­ene ikke er opti­male, og tun­nel­lene gir meg asso­sia­sjo­ner til gamle gru­ver, er dette en av de vak­reste vei­ene du kan kjøre.

Til slutt kom vi fram til Nord­kapp, tror vi.  Det var det ikke så godt å se. 

Når vi først par­kerte måtte vi spørre om veien, så mye tåke var det. På veien opp kjørte biler og motor­syk­ler med nød­blin­ken på.

 Årets fail. Tror kan­skje Louise gav meg nyhe­tene om det her.  Et for­søk på å se nor­mal ut.  

Sou­ver­ni­i­i­i­i­i­iir butikk!  Louise kjøpte med seg en rein! Eller, hun tok bare pel­sen med seg.  Til slutt fant vi veien ned. 

Selv om vi ikke var så hel­dige med været var dette en fan­tas­tisk fin tur! Man tren­ger ikke godt vær for å skape gode minner.

 

 

En trang til å dele

Hei.

Jeg har ikke hatt lyst eller behov for å blogge på vel­dig lenge nå. For å være helt ærlig så vet jeg ikke når jeg kom­mer til å ha lyst til det neste gang hel­ler. Det eneste jeg vet er at akku­rat nå har jeg lyst. Fikk plut­se­lig den tran­gen til å dele, uten helt å vite hvor­for eller hvor jeg skulle dele det. Hver­dags­bil­der, min­ner og slikt pas­ser dår­lig på face­book siden min eller port­fo­lioen.
Der­for Blir det nok å rulle inn litt bil­der fra ferien. Vi får se hva som skjer etter det.

Kveite mjøl

Hei!
Har hatt eksa­men i det siste så det har vært rime­lig tra­velt. Her er noen bil­der jeg tok for en måned siden ca:

 Det psy­ke­de­liske blik­ket ever… 
Det var en dår­lig kik­kert det der Louise. 
Game of thro­nes.  
Noen karer som satt og vifta mer tærne når vi var på Tim Wen­de­l­boe.

Haha.  Og Doo­leys får ald­rig nok kos.  

 Liv i leire. (skil­tet over)Tok en stund før jeg for­sto at melet ikke var laget av ei kveite.   De måtte prøve.Hva for­kla­rer du der Louise?

 Haha <3

Nå må jeg fort­sette med stres­sin­gen min. Har utro­lig mye å gjøre.
Snakkes!

Min første 17 mai i Oslo

Dette var altså min første 17 mai i Oslo.
Det var en helt nyde­lig dag og en av de beste 17 mai jeg har hatt!
Jeg star­tet dagen med å dra på champange fro­kost hos Camilla i klas­sen. Det var kjempe kose­lig og hun lager ver­dens beste pasta­sa­lat!Jeg og Mag­nus møtte disse to bloms­ter­pi­kene på Jern­bane­tor­get på vei til Camilla. De tre bloms­ter­pi­kene, haha. (Foto: Camilla Ram­berg)Foto: Liv (tror jeg)Masse flagg.Grønn mann, da kunne alle gå over! Hehe, neida, det var jo 17 mai! Da er det ingen regler. 

Sve­vende bal­lon­ger. Ja, det lille støv­kor­net, som ikke er rusk på skjer­men din, er også en bal­long.  Van­ket med kongelige.

Hahaha, måtte bare ta bilde av dette! Synes det skjer så mye mor­somt i dette bil­det. Måtte bare dele dette med dere! Er de ikke søte?Så mye men­nes­ker!Og sist men ikke minst, mitt mes­ter­verk, “den fly­vende dalmatiner”. 

Det blir å komme ett inn­legg der jeg for­kla­rer litt hva som har skjedd i det siste… For det er ikke reint lite.

Snak­kes!

Parken

Hei.

Vi var i par­ken for en stund til­bake. Var så sykt fullt at man måtte lete etter en plass å sitte.


 

Vi grilla. Gikk ikke så bra i star­ten, men det ordna seg.

Tøffe Doo­leys. 

 

Mine søte venner.

Er vel­dig fint å kunne sitte ute. Håper tem­pra­tu­ren blir slik igjen snart. Det er så herlig.

Hol­der på med musikk video på sko­len for tiden, så har en del å gjøre.

Snak­kes.

Blomster tyvene

Hei!

Dette er ikke Helene som leker Gol­lum, men hun hen­ter oss noen fine blomster.  

 

Det var ikke kjempe varmt den dagen, men var en god og beha­ge­lig tem­pra­tur så vi kunne rett og slett ikke gå inn. Der­for dro vi på butik­ken, kjøpte jord­bær og gikk oss en tur. Gomle gomle.

Sniff sniff. 

 Strike a pose! Fine Helene. Vi bestemte oss for å lage blomsterkranser!

Når man har meg som venn må man bare bli vant til kamera.

Var gøy å lage bloms­ter­kran­ser, selv om de ikke var så solide.

Jeg har et spørs­mål til dere (om det er noen der)! Vet dere om noen fri­sø­rer med stu­dent­venn­lige pri­ser her i Oslo? Ten­ker type lær­ling eller en plass med stu­dent rabatt.
Håret mitt begyn­ner å bli så slitt at det er flaut.

snak­kes!

Hopp og tjohei

Hei!

Dette er bil­der fra dagen jeg kom til­bake til Oslo fra påske­fe­rie. Flyet jeg skulle ta kvel­den før ble kan­sel­lert, så reiste hele natta for å rekke sko­len. Ville ikke ha noe fra­vær, for har ingen­ting til nå! Måtte over­natte på hotell i tromsø for å ta første­flyet til Oslo (wide­roe betalte).
Var skik­ke­lig varmt. Håper den var­men kom­mer til­bake snart!

Plukke bloms­ter, yay.

 Spise salat på veran­daen. Nyde­lige bloms­ter på trærne.

Snak­kes!