Category: Hverdag

Do you wanna build a snowman?

I dette til­fel­let, ja.
Det var sol et øye­blikk så vi kasta på oss klærne og løp ut. Til vi kom ut var det overskyet.

Sofie hadde litt vans­ke­lig­he­ter med å få på plass nesen til snømannen:

 

 

Jeg holdt på å flire meg ihjel av dette. Sofie var litt trist først, men måtte le når hun så min reak­sjon. Tadaa! 

Like etter snø­man­nen var fer­dig ble det uvær.

Jeg prøvde å over­tale Sofie til å bli med inn igjen, fordi det var så dår­lig vær. Hen­nes svar til meg var at “det e bare å ta hetta på!”. Pro­ble­met var jo at det ikke var så enkelt å få den til å holde seg på.

Til slutt inn­rømte hun at det var litt kaldt.

 

 

Påsken min

Hei.

De første dagene av pås­ken min var jeg på hytta.
En liten lufte­tur ut.Sofie og mamma.
Stem­nings­fulle påske­blomst­rer som strek­ker seg mot lyset. Det er spen­nende med påske­egg.
For store og for små. Mest store kan­skje? Eller kan­skje ikke.
Sjo­ko­lade er godt det. Det er vel­dig fint å være på hytta. Dess­verre så var vi ikke sær­lig hel­dig med været denne pås­ken. Der­for ble det bare to dager på hytta for meg og mamma. Man blir så slapp når man sit­ter inne uten spe­si­elt mye å gjøre hele dagen.  Det var mye vind så hun fikk låne sol­bril­lene mine. Slet litt med å få de til­bake. Men hun kledde de jo, hihi. Kaste stein. Etter jeg fikk lap­pen har jeg nes­ten bare brukt auto­mat­gir, der­for fikk jeg kjørt litt på de øde hytte­vei­ene med gir­bil.  
 Vi var hel­dig og fikk en liten snutt med sol. 

Snak­kes.

Litt ute i skogen

Hei!

Jeg prøvde å poste dette på lør­dag, men fikk ikke las­tet opp bil­dene.
For­rige uke viste Mag­nus meg en plass han brukte leke som liten når han var på besøk hos beste­for­eld­rene. Dette er bil­der fra den lille turen vår.

Det var vel­dig mye regn. At folk kla­rer å ha sty­ring på dette kao­set for­står ikke jeg. Det så mest ut som de kjørte bare i alle himmelretninger.

Vente på trik­ken, brrr. Dette er ikke asfalt?Ikke dette hel­ler, for den saks skyld.

Det er gøy hvor­dan man hus­ker noe som kjempe langt borte som barn, men så er det ikke det.  Fine kjæ­res­ten min <3 Vi hadde plan­lagt å dra og grille, men etter den dagen vi fant ut det, var det slutt på sola. Men det var kose­lig å dra på tur selv om det høl­jet ned. 

Snakkesss.

Prosjekt om gjenbruk

Hei.

Vi har hatt enda en work­shop med Mar­cus Bleas­dale. Jeg valgte å ha om gjenbruk/second hand ting.
Jeg var innom Fre­tex sitt tekstil­mot­tak, for­skjel­lige loppe­mar­ked og second hand butik­ker.
Jeg fikk vir­ke­lig utford­ret gren­sene mine under denne work­s­hop­pen. Jeg har ganske sterk tele­fon­skrekk og var nødt til å ringe rundt for å lage avta­ler. Det kan til og med være litt nerve­pir­rende å sende mail til frem­mede for å spørre, men det har gått ganske over.
Det å dra til tekstil­mot­ta­ket var også litt små­skum­melt, men man blir fort vant til slike situa­sjo­ner. Jeg bru­ker merke det vel­dig når jeg er fer­dig fak­tisk. Blir nes­ten litt sånn skjel­ven og skik­ke­lig sli­ten. Det er også en fan­tas­tisk god følelse når man har gjor det.

Her er bil­der fra loppe­mar­ke­det på Birke­lun­den. Det er hver søn­dag, så om du er innom Oslo for eksem­pel går det fort å ta trik­ken opp og ta en titt.       Tok også noen por­tret­ter av second hand glade men­nes­ker. Dette er Camilla i klas­sen og Bongo den super­søte hun­den hen­nes.   Dette er fra tekstil­mot­ta­ket.
Her vel­ger de ut hva som skal i butikk og hva som skal sen­des videre.     Fra kostyme­la­ge­ret.    Her lag­rer de klær som ikke er i sesong. Som for eks. som­mer­klær de har fått i løpet av vin­te­ren.  Fra en til­fel­dig Fre­tex butikk. Dette er fra Robot i Markveien.

Skal legge ut hele “serien” her når jeg kla­rer å velge ut bil­der… Sli­ter vel­dig med det. Burde egent­lig gjort det klart til inn­le­ve­rin­gen, men hadde sett meg så spy lei av de. Man blir ganske så lei av å se på sine egne bil­der av og til.
Får vente noen dager så jeg kan se på de meg “friske” øyne.

Snak­kes.

Sol og varme

Hei.

Har vært skik­ke­lig godt vær her i Oslo i det siste. Enkelte dager har det vært skik­ke­lig sommer.

Par­kene er propp­fulle av folk som koser seg i sola. Slik som disse to. Som eier som hund? Doo­leys luf­ter sin stolte manke. Det samme gjør Louise.
Og Mag­nus.

Jeg tar bare bil­der av de jeg. Jeg sen­der også bil­der til de hjemme av sol og varme. Til­bake får jeg snø og storm.

Snak­kes.

Moteworkshop

Hei.

Over helga hadde vi mote­foto work­shop med Yoo Sun. Da fikk vi opg å ta bil­der i miljø og i stu­dio. Bil­dene skulle helst være av samme per­son, og det ble opp­ford­ret til å finne noen frem­mede på gata.

Jeg, Eirik og Liv var på samme gruppe. Vi gikk rundt i en evig­het uten å finne noen. 

Vi gikk ganske lenge rundt omkring før vi bestemte oss for å spise på Bis­lett Kebab. En kebab er ganske stor så jeg og Liv delte, hehe.

 

Det var først når vi fant ut at vi måtte bare få tak i noen vi kjente, la Eirik merke til disse jentene!

Dette er Frøy­dis og Thea. De skilte seg litt ut fra res­ten, det var rett og slett bare noe ved dem.

  

De var vel­dig tri­ve­lige! Jeg er glad det var de vi traff på, for var noen som hadde fun­net en meget spe­si­ell karak­ter for å si det sånn.

Det var en kul work­shop å ha!  Lærte å for­stå mote­foto litt bedre, selv om det fort­satt er et lite mys­te­rium i mitt hode.

Snak­kes.

Musikkvideo med Hanna

Hei.

Tenkte bare vise dere litt bil­der fra jeg var med på å lage/filme musikk­vi­deo for­rige uke. Det var ikke i for­bin­delse med en skole­opp­gave, for en gangs skyld, hehe. Det var ei i klas­sen som lurte på om noen ville være med på å lage musikk­vi­deo for en venn­inne av henne (Hanna).
San­gen vi lagde den til er skik­ke­lig bra, så anbe­fa­ler dere å følge med på Hanna sin FB side, så får dere høre når den kom­mer ut.
 https://www.facebook.com/Hannaponthmusic

Jeg gjorde ikke så mye plan­leg­ging og slikt i pro­duk­sjo­nen, men hjalp til,filmet litt og holdt lys. Det var vel­dig gøy å være med på, og jeg traff masse flotte folk.

Flinke folk i klas­sen og Hanna i midta.

Snak­kes

 

Helenepene

Hei.

Tvang Helene til å være modell for meg i sam­men­heng med en lys-oppgave. Tenkte bare dele det med dere.
Det er ganske mor­somt hvor gode ven­ner jeg og Helene egent­lig har blitt siden vi flyt­tet til Oslo. Vi var ikke dår­lige ven­ner når vi ble kjent i Laks­elv altså, vi ble vel egent­lig aldri skik­ke­lig godt kjent.

   

Nå har vi de sykeste sam­ta­lene på tba­nen og er gene­relt ganske rare sam­men. De gale har det godt, er det vel noe som heter.

Snak­kes!
Hva er det mer­ke­ligste du har over­hørt på offent­lig trans­port? (Tbane, buss etc..)

Gode venner er som ugress, de går aldri bort

Hei.

Følte for å være skik­ke­lig poe­tisk (potetisk).

Jeg og Emi­lie har utvik­let en liten tra­di­sjon om å dra på pep­pes å spise Fly away når jeg kom­mer hjem. Det er så synd den egent­lig er tatt av menyen! Eller kan­skje ikke så synd, for da ville jeg brukt pen­ger på det her i Oslo… Det kan jeg ikke.

 

Vi er eks­tremt sosiale. 

Fine Emi­lie.

 

Ver­dens fineste solnedganger.

Fikk møtt Kris­tine litt! Har ikke sett henne på kjempe lenge!

 I til­felle man ikke skulle finne veien ut av bilen. Vi kjørte rundt,hørte på musikk og skrav­let.Hun kjørte en vel­dig søt og liten bil.Det var nyde­lig vær og vi drakk kaffe på ben­ken. Vi møtte en and.

 Snak­kes!

There is no place like home

Hei.

Disse bil­dene er ikke akku­rat fra hjem­met mitt, men å være på hytta med fami­lien føles defi­ni­tivt mer hjemme enn alene på hybe­len min! Kom­mer både bil­der fra work­s­hop­pen og hver­dags­bil­der fra Ham­mer­fest i dagene frem­over. Hvor mange dager vil jeg ikke si, for da stres­ser jeg bare meg selv.
Kan avsløre at det gikk vel­dig bra å ta Hønseby bil­dene. Er visst spe­si­elt flink med 50mm objek­tiv, noe jeg er pent nødt til å være siden det er det eneste jeg har. Hvis du ikke tel­ler med por­trett objek­ti­vet mitt, som jeg els­ker til sitt bruk.

Bil­det over er tatt ut av hytte­vin­duet vårt.Dette er meg da jeg tok bil­der til oppgaven/workshoppen. 

Under dette bil­det er det Sofie som tar over som foto­graf! Lot henne prøve kamera litt.

Kamera var litt tungt for henne, så det ble mye bil­der av lyngen.

 

Jeg sa hun fikk ta bilde av hva hun ville, så hun ba meg sette meg med ryg­gen til henne. Hehe, hun er en bestemt liten frøken.

Hun skulle så abso­lutt ta bil­der av føt­tene sine. Jeg prøve å for­klare henne at de var for nært kamera, men hun fikk til på et vis til slutt.

Det var det for Sofie sin lille utstil­ling på bloggen…

 

 

 

Jeg reiste til­bake til Oslo Ons­dag kveld. Nå skal jeg ta meg noe å spise, for det høres ut som om magen har tenkt å angripe meg snart.

Snak­kes.

Spontan reise

Hei!

Nå befin­ner jeg meg i Ham­mer­fest! Hva?! Jeg skulle jo ikke før til pås­ken.
Det som har skjedd er at vi har en work­shop på sko­len med Mar­cus Bleas­dale, sjekk han ut!! Sykt flink, en doku­men­tar foto­graf. Work­s­hop­pen hand­ler om å lage en his­to­rie med bil­dene sine og hvordan/hva man gjør for å få bud­ska­pet og his­to­rien man vil for­midle frem.

I den sam­men­heng fant jeg ut at jeg vil doku­men­tere en liten butikk som lig­ger i Hønseby på Sei­land. Om dere ikke hus­ker er Sei­land plas­sen vi har hytte og lig­ger rett utfor Ham­mer­fest (man tar ferge dit). Foku­set på min doku­men­tar skal være på fami­lien som dri­ver denne butik­ken og sam­fun­net rundt. Res­ten for­kla­rer jeg når jeg er fer­dig med pro­sjek­tet! (to be continued)

Der­for endte jeg opp med å bestille fly­bil­let­ter i går og reiste i dag mor­ges. Eller i går heter det fak­tisk, siden klok­ken har sne­ket seg vel over tolv. Det var vel­dig kose­lig å se fami­lien igjen. Jeg er langt i fra den mest hjemme­kjære (i den for­stand at jeg ikke kla­rer meg borte fra fami­lien), men hadde litt hjem­leng­sel denne gan­gen.
Jeg hadde det også litt morro med å ikke for­telle hver­ken Onkel eller Mor at jeg skulle komme hjem. Dere skulle sett ansikts­ut­tryk­ket deres! Haha. Onkel kom på mid­dag, mens mor over­ras­ket jeg med å plut­se­lig dukke opp i stua hjemme hos henne.

Regn og tåke da jeg for­lot Oslo. Har fun­net ut at jeg vir­ke­lig liker å reise på mor­ge­nen. Gra­tis fro­kost på flyet og jeg får til å sove meste­par­ten av turen. Det er jo så kje­de­lig å flyy.

Nyde­lig utsikt fra myggen(flyet) til Widerø.

Nå tar jeg kveld! Burde lagt med tid­lig, men det er mange ting jeg bør som jeg ikke gjør.

I mor­gen stik­ker jeg til Sei­land og da blir det ingen blog­ging før etter helga en gang!
Snak­kes.

 

Kjærlighetsfortelling

Hei.

Her er det litt “behind the sce­nes” fra shoo­ten jeg snak­ket om i det for­rige innlegget.

Jeg hadde sam­ar­beid med makeup artist Abba Njie og modell Emi­lie B fra Pholk.

Det var utro­lig tåkete på Sogns­vann den dagen. Først når jeg så det ble jeg litt uro­lig, men jeg var jo egent­lig kjempe hel­dig! Ville ha en litt even­tyr­ak­tig følelse, og jeg synes tåken vir­ke­lig hjalp på.

 

Under ser dere resul­ta­tet jeg leverte inn på man­dag. Jeg fikk fine til­bake­mel­din­ger så jeg er for­nøyd! De se også at å lage sånne små “stri­per” kan være en bra måte å brande meg selv på, så ten­ker fort­sette med sånne!


http://portfolio.stinemonsen.com  <— trykk der om du vil se stripa litt større.

Denne skulle være en litt mer til å dele ut i fysisk form, siden tenkte ingen kom til å orke å logge seg inn for å sjekke. Fikk til­bake­mel­ding at jeg ikke skulle se bort fra at folk ville orke å gå inn på siden min for å se hele stripen.

Nå har jeg job­bet hele dagen med en ny opp­gave, så dette inn­leg­get får rett og slett bare slutte her!
Snakkes.

 

Fra idè til bilde

Hei.

På man­dag fikk vi  en ny opp­gave på sko­len. Der skulle vi lage en reklame for oss selv som foto­graf, eller en annonse som jeg opp­da­get det sto i opp­ga­ven. Når jeg sjek­ket i går…

Enkelte gan­ger er det alt annet enn lett å komme på en god idè. Det kan være fordi jeg er litt kre­sen. Da hjel­per det vel­dig å tenkte på noe helt annet, spille sims og late som du har all ver­den med tid. Eller kan­skje ikke…

 Jeg og Louise satt oss på Kakao­bar og hadde idè myld­ring. Jeg vil ikke påstå at det myld­ret frem med ideer, men vi kom i gang i hvert fall.

På ons­dag for­mid­dag satt jeg meg ned og skis­set litt. Det var da ideen kom stu­pende inn i hodet mitt. Det var bare å hive seg rundt og kon­takte folk. Jeg har aldri job­bet med modell før, så følte meg ganske proff da jeg kon­tak­tet modell­byrå (Pholk).
Siden jeg ikke har råd til å betale for modell så har jeg mulig­het til å inngå sam­ar­beid med nye model­ler som tren­ger bil­der.
Det samme gjel­der makeup artist. Jeg synes det er så flott at vi som er ny i dette kan sam­ar­beide. Det er også en genial måte og skaffe seg et nett­verk på.


Uan­sett. Dette er bil­der fra da vi var å så etter en fin loca­tion på Sogns­vann.
 Doo­leys var med. Har aldri sett at hun har hatt så god fart før. 

 

På vei tilbake.

Snak­kes!

Vi er noen sniker

Hei.

Mag­nus kom hit for en uke siden. Siden det var valen­tins­dag over­ras­ket jeg han med bakt potet (laget i mikro­bølge­ov­nen!) og biff med milk­shake til des­sert. Han fikk den ikke på selve dagen da, siden flyet hans var for­sin­ket, men det er bare småpirk.

På lør­da­gen dro vi til mor­mo­ren hans og var der i noen dager. Er kose­lig å være der. Grun­nen til at vi er noen sni­ker er at vi tok fas­te­la­vens­bol­ler litt for tid­lig. Trodde det var for­rige søn­dag, haha. Det var vel­dig godt da og egent­lig ikke der­for jeg bakte bol­ler, hadde bare vel­dig lyst på.

(Ops, glemte å trykke post i går kveld!)

Valentin cupcakes

Hei.

På Tor­dag lagde jeg og Liv cup­ca­kes. De skulle egent­lig være røde, men de ble som de ble. De smakte vel­dig godt hel­dig­vis. Også hadde vi sle­epover hos meg. Det var tri­ve­lig. Vi skulle egent­lig se film, men så ble klokka så mye, så vi endte opp med å se en epi­sode med Lily­ham­mer. Jeg synes det var litt gøy, så kan­skje jeg blir å se flere etterhvert.

PS: Vi bakte de hos Liv, siden jeg ikke har ovn, haha.