Category: Video

Hammerfest

Dette er resul­ta­tet av en del fil­ming jeg gjorde når jeg var hjemme i Ham­mer­fest. Det var til en skole opp­gave. Hadde plan­lagt litt på for­hånd, men det gikk ikke helt som jeg hadde tenkt. Ville filme i byen, få med litt folk, men etter å ha vært oppe på fjel­let (ved Turistua) var jeg så kald at jeg ikke klarte. Hehe. Men ble et helt greit resul­tat fordeom.

Flytting, hybelen og Oslo

Tok litt lengre tid enn plan­lagt å få dette redi­gert og las­tet opp på nett. Men her da litt film fra for­rige helg.
En del har end­ret seg på hybe­len siden den videoen, så jeg lager sik­kert en ny når alt er skik­ke­lig på plass her.
Litt opp­da­te­ring på hva som skjer nå:
Det er fad­der­uke. I går var det bli kjent lek, den med dyre­nav­nene. Der etter var det gril­ling i par­ken. Jeg glemte helt av å ta bil­der, hvis ikke hadde det nok kom­met et eget inn­legg på dette. Er så fint å bli bedre kjent med de i klas­sen!
Oj, nå er klokka mye og jeg må snart løpe til T-banen som vanlig…

Dynastinet video

Kla­rer dere gjette hvil­ken dag dette ble fil­met?
Tok bare en evig­het å redi­gere, så håper dere liker inn­hol­det! Hadde det vel­dig gøy selv i hvert fall.

Introen er inspi­rert av Dynas­tiet (en serie som gikk for hundre år siden, http://www.youtube.com/watch?v=MijaRcVaRK0)

Valentins sminke tutorial!

Hei.

Venn­inna mi Helene skal starte med en beauty channel på yout­ube! Jeg hjel­per henne å komme i gang nå i star­ten. I går hadde vi en kose­lig dag der vi fil­met og redi­gerte. Gikk tom for strøm og vi sur­ret litt, men det er jo ofte slik på første forsøk.

Her er videoen, ikke glem og abon­ner på kana­len (sub­scribe to channel) hen­nes hvis du vil se mer.
http://www.youtube.com/user/Helenmustbemental

Ungdomsskolen

Ser gjen­nom Mag­nus sine gamle videoer, så duk­ket det opp en fra min hver­dag. Måtte bare poste den fordi den er utro­lig gøy å se til­bake på.
Ja, hvis dere ikke skjønte det er denne videoen fil­met på ung­doms­sko­len, ret­tere sagt 10 klasse.

Rommet mitt

Laget en liten film med hvor­dan mitt rom ser ut nå. Bekla­ger at det ble litt hak­kete, det skjedde noe mer­ke­lig under eks­por­te­rin­gen.
Har så lyst på speil­re­fleks som kan filme når jeg lager slike snut­ter, HD er så vak­kert. Har spart opp, men skal vente litt.

Hva synes du om rom­met mitt? 

Videorespons

Ble så lei av at folk skulle være så utro­lig teite og ha så sinns­sykt vans­ker med å se i beskri­vel­sen for videoen at jeg lagde en video­re­spons. Videoen det er respon­dert til fin­ner dere på yout­ube: http://www.youtube.com/watch?v=rOOWWV3FJ2o&feature=watch_response_rev

Vil nevne at sånne idiot­kom­men­ta­rer jeg bru­ker å få sjel­dent går innpå meg, de fleste ler jeg høyt av og viser til ven­nene mine.

Til slutt vil jeg si at hvis det er noen som blir mob­bet på nett skal dere bare skrive til meg, kan ikke trylle, men kan prøve å hjelpe så godt jeg kan!

Hva er din mening om nett­mob­bing og har du vært utsatt for det?