Category: Video

Eks på adapsjon

Så det jeg tren­ger er eks på adap­sjon! En bok kom til en film, andre veien, spill, tegne­se­rie, dere skjønner. 

Jeg kom­mer med en utdy­pende video (til neste ons­dag) med min mening der jeg gjerne vil at dere skal lage litt debatt og skrive mer om hva dere synes. Det er et skole­pro­sjekt og deres kom­men­ta­rer er ganske viktige.

 

Det klikka for meg

Det gjorde vell egent­lig ikke det! Er bare jeg som prø­ver å drepe den stak­kars meg delen av meg selv. Når jeg ler av det folk skri­ver til meg på yout­ube kan jeg ikke bare plut­se­lig bli super­emo. Vil ikke la hjerne­døde folk påvirke meg, hel­ler ikke de som bare kød­der fordi de tror jeg kom­mer til å kre­pere av en tull. 
Skal fort­sette å være mer­ke­lige meg selv, er ikke så flink å vise hvor­dan jeg er i hver­da­gen. Bare til gode ven­ner, som kan­skje gjør at folk har et helt feil inn­trykk av hvor­dan jeg egent­lig er.

Jeg vet hvor­dan jeg egent­lig er, vet også hvor­dan jeg fram­står, og liker meg selv mye bedre!

Uan­sett, målet jeg begynte å bable om, haha, var at jeg skal være meg selv og ikke henge meg opp i stygge kommentarer.

Snak­kes!
Blir du påvir­ket av nega­tive kommentarer? 

Skrekk musikkvideo

ENDELIG fikk jeg til å laste opp videoen uten at yout­ube fjerna lyden. Tror jeg i alle­fall, så vær snar å kom­men­ter om den ikke er der så får jeg prøve videre. 

Denne musikk videoen er et skole­pro­sjekt. Prøv å ikke le dere ihjel av hvor gal jeg ser ut. Er fore­sten meninga at jeg skal se gal ut da.

Hvor­dan tydet du det som skjedde i musikk videoen?