Category: Kreativitet

Kjærlighetsfortelling

Hei.

Her er det litt “behind the sce­nes” fra shoo­ten jeg snak­ket om i det for­rige innlegget.

Jeg hadde sam­ar­beid med makeup artist Abba Njie og modell Emi­lie B fra Pholk.

Det var utro­lig tåkete på Sogns­vann den dagen. Først når jeg så det ble jeg litt uro­lig, men jeg var jo egent­lig kjempe hel­dig! Ville ha en litt even­tyr­ak­tig følelse, og jeg synes tåken vir­ke­lig hjalp på.

 

Under ser dere resul­ta­tet jeg leverte inn på man­dag. Jeg fikk fine til­bake­mel­din­ger så jeg er for­nøyd! De se også at å lage sånne små “stri­per” kan være en bra måte å brande meg selv på, så ten­ker fort­sette med sånne!


http://portfolio.stinemonsen.com  <— trykk der om du vil se stripa litt større.

Denne skulle være en litt mer til å dele ut i fysisk form, siden tenkte ingen kom til å orke å logge seg inn for å sjekke. Fikk til­bake­mel­ding at jeg ikke skulle se bort fra at folk ville orke å gå inn på siden min for å se hele stripen.

Nå har jeg job­bet hele dagen med en ny opp­gave, så dette inn­leg­get får rett og slett bare slutte her!
Snakkes.

 

Prismacolor

Hei.

Opp­da­get nå bil­der jeg har gjort klar til et inn­legg men rett og slett glemt av! Rett etter jeg flyt­tet hit bestilte jeg meg Pris­ma­co­lor farge­bly­an­ter fra http://www.dickblick.com/. Tok litt bil­der av de bare for å vise egent­lig. Det ver­ste er at jeg ikke har fått tid til å prøve de skik­ke­lig ut! Eller det er ikke helt sant. Valgte å se Breaking bad i ste­det for. Som jeg for­res­ten har sett helt ferdig.

 

Nytt” bloggdesign

Hei.

Jeg har ord­net litt på bloggde­sig­net! Jeg kan ikke kalle det nytt, men en varia­sjon av det jeg hadde. Glemte som van­lig å ta scre­en­s­hot så jeg kunne vise dere før og etter bilde.
Men har blandt annet ord­net slik at det kun er hvitt bak inn­leg­gene, drop­down meny på arkiv, DET ER HELE INNLEGG I ARKIVET!! og sist men ikke minst end­ret teg­nin­gen i hea­de­ren. Jeg ble for­nøyd men sam­ti­dig litt skep­tisk. Ville bare ha en skisse aktig teg­ning, men så våk­net pirke­mons­te­ret. I til­legg hadde alle brush­ene i pho­tos­hop blitt borte… Så hadde ikke de kule vann­farge aktige far­gene å “farge­legge” med.  Kan­skje jeg bare ruf­ser den til litt etter hvert.

Så hva synes dere?

(Ran­dom bilde tatt av Emi­lie)
Her kan dere sam­men­ligne hea­derne i det minste:

 

(Om hea­de­ren er anner­le­des alle­rede i mor­gen så har jeg ikke klart å dy meg…)

Sofie tegning

I går gjorde jeg noe jeg burde gjort mye oftere. Jeg teg­net mens jeg hørte lyd­bok. Brukte gjøre det ganske ofte når jeg var mindre. Vet ikke hvor­for jeg slut­tet, det er så kose­lig og beroligende.

Det jeg teg­net var Sofie(lillesøster). Teg­net fra et bilde som ble tatt for­rige sommer.

 Burde scan­net det. Men jeg er trøtt og lat. Irri­te­rer meg over at jeg klarte å krølle papi­ret så grue­lig når jeg smud­get bakgrunnen!

DIY shorts med nagler

Her en kveld bestemte jeg meg for å pimpe opp short­sen min litt! Tenkte at det ville ta rundt 1 time eller noe i den duren. Jeg skal bare advare dere på for­hånd, det tar ikke 1 time… Sna­rere halve natta. Med mindre dere er vel­dig tål­mo­dige kan det være lurt å ha en god serie klar dere kan se på sam­ti­dig som dere gjør dette. Jeg vil ann­be­fale Fringe hvis dere synes en blan­ding av science fiction/FBI ish serie høres kul ut.

Skulle ta bilde både foran og bak. Minu­set med å gjøre slikt seint på kvel­den er at du glem­mer ting.

Short­sen var alt­for plett­fri. For å få en litt mer rocka look tydde jeg til sak­sen. Brukte den skarpe siden (ofc) og skrapte på short­sen slik at jeg slet bort stoff/fiber, vet ikke helt hva jeg skal kalle det. Lagde også noen hull ved å bruke spis­sen.
Vær obs på at du ikke lager hull på uguns­tige plas­ser. Det er fort gjort at noe ser ut som det kom­mer til å bli på låret og ender opp en annen plass. (Unn­gikk hel­dig­vis dette selv).

Jeg har bestilt nag­lene mine fra Etsy. De var vel­dig bil­lige og det tok ikke så lang tid før jeg fikk de. Står mer om nag­lene her: http://blogg.stinemonsen.com/?p=3134

Plas­ser nag­lene godt slik at det ikke blir alt­for ujevnt. Pass også på at du klem­mer de skik­ke­lig på plass, så du ikke får en ube­ha­ge­lig over­ras­kelse når du skal sitte.

RESULTATET

Ble vel­dig for­nøyd selv! short­sen var vel­dig kje­de­lig fra før, men nå gle­der jeg meg til å kunne bruke den.
Det er mange kule varia­sjo­ner en kan gjøre med lom­mene, så søk gjerne etter inspi­ra­sjon på google. Jeg sto mel­lom denne og den der lomma er litt “revet av” og nag­ler er bak. Valgte denne fordi jeg ikke ville ha nag­gel bøy­ene direkte på huden.

Håper dette kan ha inspi­rert noen 😉
Snak­kes!

DIY blomster hårbånd

Lagde et bloms­ter­hår­bånd i går. Siden bloms­ter er så fine på bil­der bestemte jeg meg for å vise dere hvor­dan jeg gjorde det.

Jeg hand­let bloms­ter på Nille. Tror de egent­lig er ment som bordpynt.

Så det du tren­ger er ganske enkelt det som er på bil­det over. Inn­leg­get burde kan­skje hetet bloms­ter hår­bøyle, jaja…
Pass på å ha et ark under lim­pis­to­len, er ikke noe sær­lig å få det på bordet.

 Finn ut hvil­ken rekke­følge du vil ha de i. Jeg bestemte meg for å kun bruke de lyse bloms­tene. Har litt dilla på pas­tell farger.

Ha på en dose lim. Jeg hadde det slik at det gikk rundt “stil­ken” og litt i midta av den.

Hold bloms­ten heelt i ro til limen er tør­ket. Press den gjerne litt ned slik at den fes­ter seg skik­ke­lig. Om man søler litt gjør det ikke så mye, det er jo hel­dig­vis ikke superlim.

Tadaa!
Måtte bare løpe ut mens det enda var sol for å få tatt bil­dene, så jeg fikk ikke ord­net meg noe sær­lig for dere.

(Takk gud for redi­ge­ringprog, eller, den per­sonen som fant på det!)

Har tenkt å bruke hårbåndet/diademet/hårbøyla i en pho­tos­hoot. Skulle egent­lig hatt den i går, men vi fant ut dagen før at vi måtte utsette. Det vans­ke­ligste med å ha pho­tos­hoot der man har flere per­soner involvert er å avtale tida!

God påske alle sam­men <3

Hayley Williams tegning

Ble ende­lig fer­dig med denne teg­nin­gen for­rige uke. Brukte kjempe lang tid på den. Noe jeg for så vidt gjør på alle teg­nin­gene mine. Foku­serte på å bruke mer kon­tras­ter i denne teg­nin­gen. Har en dyp for­kjær­lig­het for harde bly­an­ter. Der­for må jeg bli flin­kere å bruke myke.

Det skal fore­stille san­ge­ren Hay­ley Wil­liams, men valgte nok ikke den enk­leste vin­ke­len å tegne henne fra. Der­for vet jeg ikke helt om det lig­ner egentlig.

 Scan­ne­ren og jeg er ikke ven­ner. Jeg og kamera er vel­dig gode ven­ner, der­for tok jeg bil­der i stedet. 

Gjør om gamle klær med nagler

Man har all­tids noen klær lig­gende man rett og slett er drit lei av. Det man kan gjøre i ste­det for å kaste det (eller gi det bort), er å gjøre det nytt!
Det jeg gjorde var å bestille masse nag­ler. Siden jeg ikke hadde lyst å bruke så mye pen­ger på dette gjorde jeg det enkelt og bestilte fra Etsy til en vel­dig rime­lig pris.  Bestilte fra denne sel­ge­ren: http://www.etsy.com/shop/FindingSupply og det tok litt over 1 1/2 uker til pak­ken kom.

Bestilte noen per­ler også.

 Jeg hadde denne skjor­ten liggende.

Jeg synes det er vik­tig å ta seg god tid når man fes­ter nag­lene. Liker ikke når man vir­ke­lig ser at man har fes­tet de selv, der­for må man passe på at det ikke blir skeivt.

En liten detalj.

Slik ble resultatet!

Har mye mer jeg skal fikse, men det kom­mer sei­nere. Jeg og ei venn­inne skal nem­lig ha en liten krea­tiv kveld.

Snak­kes!
Har du mye du ikke bru­ker i ska­pet ditt? 

 

Bubble Burp

I går fikk jeg lyst å gjøre noe krea­tivt og nytt. Har enda ikke fun­net ut hva den sti­len jeg var inspi­rert av heter, uan­sett så ser dere det best på håret. Teg­nin­gen er teg­net med tegne­brett i pho­tos­hop og bak­grun­nen er laget med brushes i photoshop.

Kla­rer dere se hvem det er? 

The pretty reckless CD cover

Ble helt fer­dig med PTF opp­ga­ven i går, nå er det bare å skrive fer­dig egen­vur­de­rin­gen som gjenstår.

Denne opp­ga­ven var spe­si­elt artig fordi jeg hadde mulig­het til å vir­ke­lig lage pro­duk­tet. Det er en vel­dig spe­si­ell følelse og ha et fer­dig pro­dukt i hånda man har laget fra begyn­nel­sen av. Man blir litt kry.  En ting er å ha det på skjerm, men det blir bestan­dig bedre når man får det ut! Kan­skje litt mer­ke­lig men når ting blir hånd­fast/analogt vir­ker det mer ekte, det synes jeg ihvertfall.

Her er et lite gal­leri med bil­der så dere får se:

WIP the pretty reckless Album

Hei.

Dette er da mitt nyeste pro­sjekt i PTF (pro­sjekt til for­dyp­ning) på sko­len. Denne gan­gen valgte jeg også illust­ra­sjon. Lager album til The pretty reck­less, tok de siden jeg liker ban­det og image vel­dig godt. Det er for­si­den som er på bil­dene, res­ten er under pro­duk­sjon. Det denne opp­ga­ven inn­e­hol­der er for­si­den, book­let design, bak­side og selv­est CD pla­ten. Jeg skal være fer­dig med alt det i neste uke, så det las­tes opp her på blog­gen rundt den tiden. 

 

Det ble litt feil rekke­følge, men den nederste til høyre er altså nr1. 


For­si­den er teg­net i pho­tos­hop med tegne­bret­tet mitt. Røy­ken er laget av brushes. Det skal fore­stille san­ge­ren i ban­det, Taylor Momsen.Vet ikke helt om det lik­ner da,hehe. Ellers så redi­ge­rer jeg i pro­gram­met InDesign. 

Vet ikke om dette er det ende­lige resul­ta­tet for for­si­den, det må jeg spe­ku­lere litt mer på!

Snak­kes.
Hva er ditt ynlings band? Har du noen CD plater? 

Bokforside — City of bones

Hei!

Her om dagen, eller mer kon­kret, tir­dag, var jeg ende­lig helt fer­dig med PTF pro­sjek­tet mitt! (pro­sjekt til for­dyp­ning, et skole­fag) Der laget jeg en bok­for­side til boken City of bones. Hun jeg har teg­net er hoved­per­sonen i bok­se­rien the mor­tal instru­ments. (City of bones er den første boka i serien, hvis det var uklart for noen)

Som dere ser laget jeg et sort­hvitt for­slag til bok­for­si­den også.

Skulle gjerne ha fort­satt i det uen­de­lige med denne digi­tale teg­nin­gen, men på grunn av tiden kunne jeg jo ikke det. Var kan­skje like greit, hehe. 
Var vel­dig gøy å jobbe med en slik opg i PTF, har dre­vet med foto ellers. Må desverre inn­rømme at dette har gjort med hak­ket mer for­vir­ret hva jeg vil gjøre her i livet. Vi får se hva som skjer!

Har laget den digi­tale teg­nin­gen i pho­tos­hop med tegne­bret­tet mitt og redi­gert sam­men i Indesign. 

Vet ikke hva mer jeg skal skrive her, hvis det er noe dere lurer på så er det ikke verre enn å skrive en kom­men­tar til meg.  


(farge­for­slag)

(sort­hvitt for­slag)
(Med effek­ter)


(uten effek­ter)

Hva syns dere?

BTW!! Har brukt hår brushed til håret, men selv­føl­ge­lig ordet high­lights og masse ting selv. Tips til andre som vil gjøre dette, last ned skin brushed også!

WIP digital tegning

Hei!

Hol­der på å lage bok cover i PTF (pro­sjekt til for­dyp­ning, et fag vi har på sko­len).
Tror ikke jeg har delt noen bil­det av dette pro­sjek­tet med dere tid­li­gere, med mindre dere føl­ger meg på twit­ter da!

Dette er en digi­tal teg­ning som jeg teg­ner i pho­tos­hop. Har egent­lig aldri teg­net noe SKIKKELIG (la oss i at dette er min andre ordent­lige teg­ning) i pho­tos­hop med tegne­bret­tet mitt, så dette er gøy!
Øverste er den nyeste ver­sio­nen, i til­felle noen pres­terte å lure.

Cove­ret er til den fan­tas­tiske boken The city of bones i The mor­tal instru­ments serien til Cas­sandra Clare.  Ann­be­fa­ler alle å lese den serien, som for så vidt ikke er fer­dig enda. Det skal være hoved karak­te­ren, men har valgt og ikke ha med hele ansik­tet for og ikke øde­legge for hvor­dan man ser for seg henne. Blir å kutte litt på venstre side og helt øverst tror jeg, men det får dere vente å se!

Snak­kes.

Liker du bøker?

OG, hva syns du til nå?


(TOPPEN SER MONGO UT, MEN DET ER FILFORMATET, ser ikke slik ut photoshop!)

WIP= work in progress