Category: Kreativitet

Gemma Ward

Hei.

Fikk aldri vist dere det fer­dige resul­ta­tet av Gemma Ward teg­nin­gen min. I dag fikk jeg scan­net det inn i scan­ne­ren på skolen! 

Er vel­dig for­nøyd med denne teg­nin­gen. Noe som bare skulle mange etter å ha brukt en evig­het på den! Fikk bedre kon­tras­ter i teg­nin­gen noe jeg har slitt med. IKKE DØM, els­ker man harde bly­an­ter så gjør man det… (ikke tenk stygt da)

Hva syns du?

 

En perfekt julegave

Har vært litt pro­duk­tiv i dag! Har laget scrap­book jeg skal gi bort i jule­gave, ville gjerne vist den til dere, men det hadde vært litt dumt hvis mot­ta­ke­ren av gaven skulle se det. 

Uan­sett, scrap­book er en per­fekt jule­gave! Den kan gis til for­eldre, beste­for­eldre, ven­ner og kjæ­res­ten. Har laget en scrap­book til mag­nus i gave en gang og til venn­in­nen min når hun hadde konfirmasjon.  

Har du gjord noe scrap­ping før? (haha, det ordet ble forferdelig)

Har laget design til Cherita

Fikk opp­drag av Che­rita å lage design til henne for­rige uke. I går ble det ende­lig fer­dig, har brukt evig­he­ter på å finne ut hvor­dan man lager knap­per i sel­veste hea­de­ren. 
Jeg lovte meg selv når jeg holdt på med det at det skulle bli LENGE til neste gang jeg gadd å lage design. Nå fris­ter det å lage en del jus­te­rin­ger på mitt siden jeg har fun­net ut så mye. 

Snak­kes.

Hva syns dere om designet?

OOOG det står ham­mer­fest og min pro­fil­tekst her siden jeg tok print­screen fra test­blog­gen min :P!

WIP Lady GaGa tegning

(den er ikke ferdig)

Har teg­net og hørt på musikk nå i kveld, det er som medi­ta­sjon for meg. Els­ker bare den rolige følel­sen og det å skape noe nytt. Altså være krea­tiv. Har valgt å tegne Lady GaGa som jeg håper dere ser. Tror jeg skal tegne håret hen­nes i lilla farge siden paryk­ken hun har på bil­det jeg teg­ner etter er det. Hun ser litt skakk ut nå, men det er fordi arket er litt bøyd.

Snak­kes. 
Syns du det ligner? 

Nattens kreativitet :tegning

Hva er det med meg å få inspi­ra­sjon så seint på kvel­dene? Og hva er det med meg å glemme av tiden når jeg først er i gang? Kla­rer ikke legge fra meg bly­an­ten fordi jeg bare må gjøre meg fer­dig med ditt og datt så jeg ikke det­ter ut av det. Er også spen­nende å selv se hvor­dan en teg­ning utvik­ler seg mens man tegner!

Snak­kes.
Kla­rer du se hvem det skal bli? 

Anonym danser

Her får dere ende­lig se det fer­dige resul­ta­tet. Tok sin tid før jeg man­net meg opp til å gjøre “siste finish” nem­lig handa. Min store skrekk, i mine tid­li­gere tegne år lagde jeg hen­dene bak ryg­gen eller i knytt­neve, haha.


Liker ikke vise nær­bilde av teg­nin­gene mine, føler de ser finere ut lengre fra, hehe. Er ikke så enkelt å tegne så smått.

Må si meg for­nøyd med denne! Føler jeg har fått utford­ret meg selv og har laget noe utenom mine mil­lion por­trett tegninger.

Snak­kes.
Hva syns du?

WIP: Anonym danser

Ut av det blå kom inspi­ra­sjo­nen! Denne gan­gen måtte jeg gripe fatt i den og utnytte den før den stik­ker avgårde igjen. Teg­ner altså en dan­ser bak­fra. Følte at jeg har teg­net nok por­tret­ter og om jeg vil utvikle meg på tegne fron­ten var det jaggu meg på tide å utfordre seg selv.
Teg­ner etter et bilde selv­føl­ge­lig, føler at jeg vir­ke­lig får til! Har plag­des lenge og jeg var 1 sek unda å rive i fille­bi­ter en rygg jeg prøve å tegne nå i som­mer. Er ikke så vel­dig pro­duk­tiv for å si det sånn. Klek­ker ut sånn max 3 teg­nin­ger i året. Det har kan­skje noe med at det tar hundre år å tegne en? 

Hold på hat­ten, nå skal jeg fak­tisk være posi­tiv! DENNE SKAL BLI BRA!
Phjo. Over­levde du?

Scrapbook fra jula


(trykk på bil­dene!)

Her er det ende­lige resul­ta­tet på scrap­booka som jeg har laget nå i som­mer! (fin­nes det noe norsk ord for det?, som ikke blir SKRAP­boka) Er godt å ende­lig være fer­dig med den. Vet jeg kom­mer til å ta den frem ofte, els­ker bare album og scrap­books. Min­ner man kan holde i handa.

Snak­kes.
Har du laget scrap­book før?
GladejulDere har sik­kert opp­levd å komme litt tregt i gang med noe. Kan­skje aldri kom­met i gang med det. Dette er en mel­lom ting. Hadde tenkt til å begyne på denne jule­scrap­boka for lenge siden, men sånn ble det ikke.
Mange har nok også hørt bedre sent enn aldri? Det ten­ker jeg nå.

Jeg vet at denne scrap­boka kom­mer til å bety mye for meg. Det var den siste julen til Far og Sofie sin første. Den eneste de fikk til­bragt sam­men, den siste jeg fikk til­bragt med Far.

KAWAII/SØT mobil-deksel

Hei.

Dere kjen­ner dette kan­skje igjen fra et inn­legg litt lengre ned? Bestemte meg for å gjøre mitt beste for å få det til å passe på tele­fo­nen min. Kjøpte en case til den på elkjøp i går, ville aldri brukt sånn bling rett på mobi­len! Bedre å kjøpe ny case enn ny tlf hvis det blir stygt etterpå.
Ble egent­lig ganske for­nøyd, er ikke menin­gen man skal se for nært, hehe.

Snak­kes.
Hva syns du?Baby passer

Hei.

Nå er jeg skik­ke­lig sli­ten, men jeg har ikke gjort noe sånn kjempe tungt. Har vært i byen med Mamma og Sofie (lille­søs­ter). Pas­set på Sofie både om mor­ge­nen og når Mamma klipte seg. Gikk og trilte henne i vogna litt og det føl­tes litt.. mer­ke­lig. Noen så skik­ke­lig rart på meg, tror de trodde hun var min baby. Hel­dig­vis er hun bare lille­søs­te­ren min.

Vi har fått spaceworld her i Ham­mer­fest noe jeg og mamma jub­let høyt for! Vi kjøpte poke­mon sølv og gull, the sims og den nyeste Nar­nia fil­men. Nå kom­mer vi til å sitte som de poke­mon ner­dene. Har els­ket de spil­lene siden jeg var liten. 

Har ikke vist dere at jeg er fer­dig med Gemma Ward teg­nin­gen min! Skal scanne den inn å legge ut på Devi­ant art etter hvert.

Snak­kes.
Hva syns du om poke­mon spillene? 


Har også kjøpt meg masse negel­pynt! Nå skal jeg ha fine neg­ler <3


Tegning i photoshop

Jeg bestemte meg her i går å prøve ut noe nytt! Nem­lig å tegne over et bilde i pho­tos­hop. Jeg får jo også lært meg mye med tegne­bret­tet da. Pla­nen i utgangs punk­tet var kan­skje tegne og bruke det i hea­der , så får jeg se hva det blir til (det er meg det skal fore­stille). På bil­det over ser dere hvor langt jeg er kom­met til nå! Ikke så vel­dig langt, men en plass må man jo starte!

Snak­kes.
Hva syns du så langt?