WIP the pretty reckless Album

Hei.

Dette er da mitt nyeste pro­sjekt i PTF (pro­sjekt til for­dyp­ning) på sko­len. Denne gan­gen valgte jeg også illust­ra­sjon. Lager album til The pretty reck­less, tok de siden jeg liker ban­det og image vel­dig godt. Det er for­si­den som er på bil­dene, res­ten er under pro­duk­sjon. Det denne opp­ga­ven inn­e­hol­der er for­si­den, book­let design, bak­side og selv­est CD pla­ten. Jeg skal være fer­dig med alt det i neste uke, så det las­tes opp her på blog­gen rundt den tiden. 

 

Det ble litt feil rekke­følge, men den nederste til høyre er altså nr1. 


For­si­den er teg­net i pho­tos­hop med tegne­bret­tet mitt. Røy­ken er laget av brushes. Det skal fore­stille san­ge­ren i ban­det, Taylor Momsen.Vet ikke helt om det lik­ner da,hehe. Ellers så redi­ge­rer jeg i pro­gram­met InDesign. 

Vet ikke om dette er det ende­lige resul­ta­tet for for­si­den, det må jeg spe­ku­lere litt mer på!

Snak­kes.
Hva er ditt ynlings band? Har du noen CD plater? 

Follow on Bloglovin

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>