Bokforside — City of bones

Hei!

Her om dagen, eller mer kon­kret, tir­dag, var jeg ende­lig helt fer­dig med PTF pro­sjek­tet mitt! (pro­sjekt til for­dyp­ning, et skole­fag) Der laget jeg en bok­for­side til boken City of bones. Hun jeg har teg­net er hoved­per­sonen i bok­se­rien the mor­tal instru­ments. (City of bones er den første boka i serien, hvis det var uklart for noen)

Som dere ser laget jeg et sort­hvitt for­slag til bok­for­si­den også.

Skulle gjerne ha fort­satt i det uen­de­lige med denne digi­tale teg­nin­gen, men på grunn av tiden kunne jeg jo ikke det. Var kan­skje like greit, hehe. 
Var vel­dig gøy å jobbe med en slik opg i PTF, har dre­vet med foto ellers. Må desverre inn­rømme at dette har gjort med hak­ket mer for­vir­ret hva jeg vil gjøre her i livet. Vi får se hva som skjer!

Har laget den digi­tale teg­nin­gen i pho­tos­hop med tegne­bret­tet mitt og redi­gert sam­men i Indesign. 

Vet ikke hva mer jeg skal skrive her, hvis det er noe dere lurer på så er det ikke verre enn å skrive en kom­men­tar til meg.  


(farge­for­slag)

(sort­hvitt for­slag)
(Med effek­ter)


(uten effek­ter)

Hva syns dere?

BTW!! Har brukt hår brushed til håret, men selv­føl­ge­lig ordet high­lights og masse ting selv. Tips til andre som vil gjøre dette, last ned skin brushed også!

Follow on Bloglovin

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>