WIP digital tegning

Hei!

Hol­der på å lage bok cover i PTF (pro­sjekt til for­dyp­ning, et fag vi har på sko­len).
Tror ikke jeg har delt noen bil­det av dette pro­sjek­tet med dere tid­li­gere, med mindre dere føl­ger meg på twit­ter da!

Dette er en digi­tal teg­ning som jeg teg­ner i pho­tos­hop. Har egent­lig aldri teg­net noe SKIKKELIG (la oss i at dette er min andre ordent­lige teg­ning) i pho­tos­hop med tegne­bret­tet mitt, så dette er gøy!
Øverste er den nyeste ver­sio­nen, i til­felle noen pres­terte å lure.

Cove­ret er til den fan­tas­tiske boken The city of bones i The mor­tal instru­ments serien til Cas­sandra Clare.  Ann­be­fa­ler alle å lese den serien, som for så vidt ikke er fer­dig enda. Det skal være hoved karak­te­ren, men har valgt og ikke ha med hele ansik­tet for og ikke øde­legge for hvor­dan man ser for seg henne. Blir å kutte litt på venstre side og helt øverst tror jeg, men det får dere vente å se!

Snak­kes.

Liker du bøker?

OG, hva syns du til nå?


(TOPPEN SER MONGO UT, MEN DET ER FILFORMATET, ser ikke slik ut photoshop!)

WIP= work in progress

Follow on Bloglovin

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>