Rommet mitt

Laget en liten film med hvor­dan mitt rom ser ut nå. Bekla­ger at det ble litt hak­kete, det skjedde noe mer­ke­lig under eks­por­te­rin­gen.
Har så lyst på speil­re­fleks som kan filme når jeg lager slike snut­ter, HD er så vak­kert. Har spart opp, men skal vente litt.

Hva synes du om rom­met mitt? 

Follow on Bloglovin

3 comments

  1. Frida

    Så fint 😀 Liker at det er så gjen­nom­ført, er lik­som ikke masse raan­dom ting og møbler(slik som mitt, buu):p

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>