Ungdomsskolen

Ser gjen­nom Mag­nus sine gamle videoer, så duk­ket det opp en fra min hver­dag. Måtte bare poste den fordi den er utro­lig gøy å se til­bake på.
Ja, hvis dere ikke skjønte det er denne videoen fil­met på ung­doms­sko­len, ret­tere sagt 10 klasse.

Follow on Bloglovin

2 comments

  1. Frida

    Det mer­ke­ligste skjedde akku­rat nå hahaha, jeg så denne videoen, og tenkte ooh, snø :3 mens jeg så den. også leste jeg en annen blogg der ei var i eng­land og skrev at det var god tem­pe­ra­tur der, og jeg bare ”hm, er det ikke snø der og?”. glemte helt at det var som­mer her haha :p

    Men! mor­somt å se igjen litt av de gamle vlo­gene hah:D

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>