Bubble Burp

I går fikk jeg lyst å gjøre noe krea­tivt og nytt. Har enda ikke fun­net ut hva den sti­len jeg var inspi­rert av heter, uan­sett så ser dere det best på håret. Teg­nin­gen er teg­net med tegne­brett i pho­tos­hop og bak­grun­nen er laget med brushes i photoshop.

Kla­rer dere se hvem det er? 

Follow on Bloglovin

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>