Hayley Williams tegning

Ble ende­lig fer­dig med denne teg­nin­gen for­rige uke. Brukte kjempe lang tid på den. Noe jeg for så vidt gjør på alle teg­nin­gene mine. Foku­serte på å bruke mer kon­tras­ter i denne teg­nin­gen. Har en dyp for­kjær­lig­het for harde bly­an­ter. Der­for må jeg bli flin­kere å bruke myke.

Det skal fore­stille san­ge­ren Hay­ley Wil­liams, men valgte nok ikke den enk­leste vin­ke­len å tegne henne fra. Der­for vet jeg ikke helt om det lig­ner egentlig.

 Scan­ne­ren og jeg er ikke ven­ner. Jeg og kamera er vel­dig gode ven­ner, der­for tok jeg bil­der i stedet. 

Follow on Bloglovin

2 comments

  1. Frida

    så utro­lig bra, vir­ker så vans­ke­lig å tegne ansikts­u­t­rykk og få det til å se levende ut, du er super­flink ‘:o

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>