Russerevyen plakaten

 Her ser dere hvor­dan pla­ka­ten jeg desig­net til Russe­revyen ble. Far­gene ble selv­føl­ge­lig drept av JPG fil­for­ma­tet. Jpg er vir­ke­lig en kvalitetsmorder!

Follow on Bloglovin

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>