Dynastinet video

Kla­rer dere gjette hvil­ken dag dette ble fil­met?
Tok bare en evig­het å redi­gere, så håper dere liker inn­hol­det! Hadde det vel­dig gøy selv i hvert fall.

Introen er inspi­rert av Dynas­tiet (en serie som gikk for hundre år siden, http://www.youtube.com/watch?v=MijaRcVaRK0)

Follow on Bloglovin

3 comments

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>