DIY shorts med nagler

Her en kveld bestemte jeg meg for å pimpe opp short­sen min litt! Tenkte at det ville ta rundt 1 time eller noe i den duren. Jeg skal bare advare dere på for­hånd, det tar ikke 1 time… Sna­rere halve natta. Med mindre dere er vel­dig tål­mo­dige kan det være lurt å ha en god serie klar dere kan se på sam­ti­dig som dere gjør dette. Jeg vil ann­be­fale Fringe hvis dere synes en blan­ding av science fiction/FBI ish serie høres kul ut.

Skulle ta bilde både foran og bak. Minu­set med å gjøre slikt seint på kvel­den er at du glem­mer ting.

Short­sen var alt­for plett­fri. For å få en litt mer rocka look tydde jeg til sak­sen. Brukte den skarpe siden (ofc) og skrapte på short­sen slik at jeg slet bort stoff/fiber, vet ikke helt hva jeg skal kalle det. Lagde også noen hull ved å bruke spis­sen.
Vær obs på at du ikke lager hull på uguns­tige plas­ser. Det er fort gjort at noe ser ut som det kom­mer til å bli på låret og ender opp en annen plass. (Unn­gikk hel­dig­vis dette selv).

Jeg har bestilt nag­lene mine fra Etsy. De var vel­dig bil­lige og det tok ikke så lang tid før jeg fikk de. Står mer om nag­lene her: http://blogg.stinemonsen.com/?p=3134

Plas­ser nag­lene godt slik at det ikke blir alt­for ujevnt. Pass også på at du klem­mer de skik­ke­lig på plass, så du ikke får en ube­ha­ge­lig over­ras­kelse når du skal sitte.

RESULTATET

Ble vel­dig for­nøyd selv! short­sen var vel­dig kje­de­lig fra før, men nå gle­der jeg meg til å kunne bruke den.
Det er mange kule varia­sjo­ner en kan gjøre med lom­mene, så søk gjerne etter inspi­ra­sjon på google. Jeg sto mel­lom denne og den der lomma er litt “revet av” og nag­ler er bak. Valgte denne fordi jeg ikke ville ha nag­gel bøy­ene direkte på huden.

Håper dette kan ha inspi­rert noen 😉
Snak­kes!

Follow on Bloglovin

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>