Nytt” bloggdesign

Hei.

Jeg har ord­net litt på bloggde­sig­net! Jeg kan ikke kalle det nytt, men en varia­sjon av det jeg hadde. Glemte som van­lig å ta scre­en­s­hot så jeg kunne vise dere før og etter bilde.
Men har blandt annet ord­net slik at det kun er hvitt bak inn­leg­gene, drop­down meny på arkiv, DET ER HELE INNLEGG I ARKIVET!! og sist men ikke minst end­ret teg­nin­gen i hea­de­ren. Jeg ble for­nøyd men sam­ti­dig litt skep­tisk. Ville bare ha en skisse aktig teg­ning, men så våk­net pirke­mons­te­ret. I til­legg hadde alle brush­ene i pho­tos­hop blitt borte… Så hadde ikke de kule vann­farge aktige far­gene å “farge­legge” med.  Kan­skje jeg bare ruf­ser den til litt etter hvert.

Så hva synes dere?

(Ran­dom bilde tatt av Emi­lie)
Her kan dere sam­men­ligne hea­derne i det minste:

 

(Om hea­de­ren er anner­le­des alle­rede i mor­gen så har jeg ikke klart å dy meg…)

Follow on Bloglovin

One comment

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>