Foto terapi

Hei!

I star­ten av uken hadde jeg en skik­ke­lig dår­lig dag, eller den star­tet ganske dår­lig. Jeg følte meg ikke helt selv­sik­ker på de pro­dukt bil­dene, noe som jeg hadde god grunn til. Fikk ikke ver­dens beste til­bake­mel­ding på de.
Det jeg hadde mest lyst til etter sko­len den dagen var å dra på butik­ken, kjøpe sjo­ko­lade og legge med ned og dø sakte mens jeg så på serier i sen­gen min. Dere vet den følel­sen? Jeg håper det, for hvis ikke må jeg virke ganske gal. Men så bestemte jeg meg for å gå en tur i ste­det for. En liten tur med kamera mitt vil det si. Jeg gikk samme vei som min for­rige tur (her i høst), bare at jeg tok til venstre i ett kryss i ste­det for høyre. Synes det er litt spen­nende å gå tur når man får se nye ting. Det kan bli mye stir­ring på skjerm, så det var godt å gjøre noe annet.
Etter min lille tur følte jeg meg fak­tisk mye bedre. Jeg liker å ta bil­der av litt til­fel­dige greier jeg går forbi. Er gøy å prøve og skape et inter­es­sant bilde det hver­dags­lige man kan­skje ikke leg­ger merke til ellers.

ps: Leste nå at jeg har skre­vet at jeg blir å legge ut resul­ta­ter av shoots i et par inn­legg på rad, men det blir jeg ikke. Haha. Jeg er så fæl til å glemme av hva jeg har skre­vet i tid­li­gere innlegg. 

Har også vært skrek­ke­lig tørr på øynene i en periode nå, noen som har vært pla­get med det samme før? (Har begynt å gå over nå tror jeg!Jippi). Kan være jeg som er hypo­kon­der, men synes øynene mine ser grøn­nere ut når det er noe galt.

 

 

Ser dere hjertet?

Dette var mine obser­va­sjo­ner.
Snak­kes.

 

Follow on Bloglovin

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>