Kvikk lunsj

Hei.

Vi hadde et gruppe arbeid på sko­len der vi skulle lage en reklame. Vi fikk velge mel­lom 3 for­skjel­lige sjo­ko­la­der og vi valgte kvikk lunsj.
Kon­sep­tet vårt var at kvikk lunsj pas­ser til alle uan­sett hvem eller hvor man er. Der­for satt vi en tur­kledd mann i by miljø.
Vi skulle egent­lig ha to bil­der, ett der han sto ute i natu­ren i byklær, men det bilde ble ikke like vellykket.

Foto: Ceci­lia Riis Edit: Stine Monsen/Meg

Jeg vet ikke hva greia er, men jeg får ikke far­gene til dette bil­det helt rett på blog­gen ‚men dette får holde. Bil­det har egent­lig litt kla­rere og gla­dere farger.

Snak­kes :)

Follow on Bloglovin

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>