Kjærlighetsfortelling

Hei.

Her er det litt “behind the sce­nes” fra shoo­ten jeg snak­ket om i det for­rige innlegget.

Jeg hadde sam­ar­beid med makeup artist Abba Njie og modell Emi­lie B fra Pholk.

Det var utro­lig tåkete på Sogns­vann den dagen. Først når jeg så det ble jeg litt uro­lig, men jeg var jo egent­lig kjempe hel­dig! Ville ha en litt even­tyr­ak­tig følelse, og jeg synes tåken vir­ke­lig hjalp på.

 

Under ser dere resul­ta­tet jeg leverte inn på man­dag. Jeg fikk fine til­bake­mel­din­ger så jeg er for­nøyd! De se også at å lage sånne små “stri­per” kan være en bra måte å brande meg selv på, så ten­ker fort­sette med sånne!


http://portfolio.stinemonsen.com  <— trykk der om du vil se stripa litt større.

Denne skulle være en litt mer til å dele ut i fysisk form, siden tenkte ingen kom til å orke å logge seg inn for å sjekke. Fikk til­bake­mel­ding at jeg ikke skulle se bort fra at folk ville orke å gå inn på siden min for å se hele stripen.

Nå har jeg job­bet hele dagen med en ny opp­gave, så dette inn­leg­get får rett og slett bare slutte her!
Snakkes.

 

Follow on Bloglovin

2 comments

  1. frida

    Åååh, disse bil­dene var kjempe­fine! els­ker at det ikke er så mye far­ger, det ser så rent ut! og por­tret­tet av jenta er helt fan­tas­tisk, du fikk fanga øye­blik­ket der! (Min­ner meg fak­tisk litt om aske­pott og sce­nen der hun vas­ker klær i bek­ken hah :) )
    jeg ble også ”hæ, vil ha en fort­se­tetlse!!” før jeg opp­da­get bil­det under, så den funka bra på meg ;p

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>