Helenepene

Hei.

Tvang Helene til å være modell for meg i sam­men­heng med en lys-oppgave. Tenkte bare dele det med dere.
Det er ganske mor­somt hvor gode ven­ner jeg og Helene egent­lig har blitt siden vi flyt­tet til Oslo. Vi var ikke dår­lige ven­ner når vi ble kjent i Laks­elv altså, vi ble vel egent­lig aldri skik­ke­lig godt kjent.

   

Nå har vi de sykeste sam­ta­lene på tba­nen og er gene­relt ganske rare sam­men. De gale har det godt, er det vel noe som heter.

Snak­kes!
Hva er det mer­ke­ligste du har over­hørt på offent­lig trans­port? (Tbane, buss etc..)

Follow on Bloglovin

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>