Innebandy

På søn­dag tok jeg bil­der av Hen­rik som er keeper, som dere ser under. Han er en Helene kjen­ner, så det var gjen­nom henne jeg fikk opp­dra­get. Det var gøy å prøve noe nytt siden jeg ikke har tatt sports-foto før.
Lånte et skik­ke­lig bad ass objek­tiv på sko­len, 70-200mm. Det var kjempe tungt så jeg var litt redd hånd­led­dene mine bare skulle dø på slut­ten av kam­pen. Men man glem­mer litt av det når man er i gang og tar bil­der.  Hoho, sjekk hvor bal­len er i for­hold til hvor det skjer. 

Det var det. Så om du som er innom blog­gen kunne tenke deg lig­nende bil­der av deg selv, eller et lag, tar jeg gjerne opp­drag. Bare send meg en PM via FB siden min. https://www.facebook.com/stinemonsenphotography

Snak­kes.

Follow on Bloglovin

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>