Do you wanna build a snowman?

I dette til­fel­let, ja.
Det var sol et øye­blikk så vi kasta på oss klærne og løp ut. Til vi kom ut var det overskyet.

Sofie hadde litt vans­ke­lig­he­ter med å få på plass nesen til snømannen:

 

 

Jeg holdt på å flire meg ihjel av dette. Sofie var litt trist først, men måtte le når hun så min reak­sjon. Tadaa! 

Like etter snø­man­nen var fer­dig ble det uvær.

Jeg prøvde å over­tale Sofie til å bli med inn igjen, fordi det var så dår­lig vær. Hen­nes svar til meg var at “det e bare å ta hetta på!”. Pro­ble­met var jo at det ikke var så enkelt å få den til å holde seg på.

Til slutt inn­rømte hun at det var litt kaldt.

 

 

Follow on Bloglovin

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>