Blomster tyvene

Hei!

Dette er ikke Helene som leker Gol­lum, men hun hen­ter oss noen fine blomster.  

 

Det var ikke kjempe varmt den dagen, men var en god og beha­ge­lig tem­pra­tur så vi kunne rett og slett ikke gå inn. Der­for dro vi på butik­ken, kjøpte jord­bær og gikk oss en tur. Gomle gomle.

Sniff sniff. 

 Strike a pose! Fine Helene. Vi bestemte oss for å lage blomsterkranser!

Når man har meg som venn må man bare bli vant til kamera.

Var gøy å lage bloms­ter­kran­ser, selv om de ikke var så solide.

Jeg har et spørs­mål til dere (om det er noen der)! Vet dere om noen fri­sø­rer med stu­dent­venn­lige pri­ser her i Oslo? Ten­ker type lær­ling eller en plass med stu­dent rabatt.
Håret mitt begyn­ner å bli så slitt at det er flaut.

snak­kes!

Follow on Bloglovin

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>