Oppdagelsesferd i tåken

 

Louise var på besøk hos meg i Ham­mer­fest i èn uke i sommer.

Vi bestemte oss for å dra en tur til Nordkapp.

Vi var innom denne butik­ken. Der traff vi en fyr som for­talte om den gan­gen han reiste med Wide­roe til Ham­mer­fest og flyet vel­tet. Det gikk hel­dig­vis bra med alle. Han var ikke spe­si­elt glad i Ham­mer­fest.Det var helt nyde­lige far­ger i havet.


Jeg tok mange umå­te­lige fagre bil­der av Louise. Vi fikk kon­sta­tert at reins­dyr synes men­nes­ker er mye skum­lere enn biler.

Jeg kap­per av meg hodet, noe som mest sann­syn­lig er like greit. Jøss, se, res­ten av ansik­tet. Never­mind øynene mine.  Hadde det ikke vært for at Louise også har lap­pen hadde vi ikke kom­met oss noen veier. Tar­mene kny­ter seg vir­ke­lig i disse svin­gene. 
  


 Selv om vei­ene ikke er opti­male, og tun­nel­lene gir meg asso­sia­sjo­ner til gamle gru­ver, er dette en av de vak­reste vei­ene du kan kjøre.

Til slutt kom vi fram til Nord­kapp, tror vi.  Det var det ikke så godt å se. 

Når vi først par­kerte måtte vi spørre om veien, så mye tåke var det. På veien opp kjørte biler og motor­syk­ler med nød­blin­ken på.

 Årets fail. Tror kan­skje Louise gav meg nyhe­tene om det her.  Et for­søk på å se nor­mal ut.  

Sou­ver­ni­i­i­i­i­i­iir butikk!  Louise kjøpte med seg en rein! Eller, hun tok bare pel­sen med seg.  Til slutt fant vi veien ned. 

Selv om vi ikke var så hel­dige med været var dette en fan­tas­tisk fin tur! Man tren­ger ikke godt vær for å skape gode minner.

 

 

Follow on Bloglovin

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>