Sommeren 2014

Hei.

Det denne som­meren gikk ut på var stort sett å arbeide. Jeg hadde samme jobb som jeg bestan­dig har hatt i feriene mine; vaske­job­ben. Det er en vel­dig grei som­mer­jobb å ha, spe­si­elt for at det er tri­ve­lige folk man job­ber med.

Noe som var litt surt med å være hjemme hele som­meren (bort­sett fra 1 uke), var å se på det fine været som var i hele norge, unn­tatt finn­mark. Okei, vi hadde kan­skje et par uker, nes­ten, med fin­vær. For å være helt ærlig hadde jeg sik­kert ikke vært noe mer ute uansett.

Har vært vel­dig godt å til­bringe tid med fami­lien. Og Mag­nus ikke minst.

Først og frems har denne som­meren gått utro­lig fort. Synes ikke jeg rakk å gjøre noe som helst. Trodde jeg skulle bruke mye mer tid med ven­ner, men de fleste så jeg så vidt.

Nå er klokka mye. Avslut­ter inn­leg­get her, for er egent­lig ikke noe mer å si om som­meren 2014.

 

Follow on Bloglovin

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>