Blogge igjen?

Hei.

Jeg har tenkt på det å starte blogge igjen ganske lenge. Opp­da­terte desig­net for over 1 mnd siden, men nå først fikk jeg moti­va­sjo­nen, la oss håpe den hol­der en stund…

Flere gan­ger når jeg har vært på bus­sen, trik­ken eller tba­nen, som man ofte er her i Oslo, har jeg tatt meg selv i å plan­legge inn­legg. Når jeg skulle flytte til Oslo tenkte jeg, ” Ende­lig litt mer spen­ning i hver­da­gen! Nå skal jeg blogge masse om stor­by­li­vet, nå blir blog­gen min så mye mer inn­holds­rik! Jeg skal dele med hele ver­den det spen­nende livet til en foto­stu­dent og alt det kule vi lærer på sko­len!”. Det viser seg at når man er foto­stu­dent, så har man ikke tid til å blogge. Ret­tere sagt, når man er per­fek­sjo­nist og lager alt for vans­ke­lige pro­sjek­ter for seg selv, har man ikke tid til å blogge. Da er man alt for opp­tatt med å svett­nerde pho­tos­hop på macen halve natta.

Men nå som jeg er fer­dig på sko­len, i fjor, heeh, så har jeg litt mer tid, enn så lenge.
Det jeg gjør nå er at jeg job­ber på Japan Photo. Pla­nen min er å finne meg en assis­tent­jobb hos en foto­graf, det er et hard kon­kur­ranse, men jeg ten­ker ikke gi opp.

Hvor aktiv jeg blir på denne blog­gen får vi nå se. Jeg vil at dette skal være en posi­tiv og gøy akti­vi­tet. Det er noe med det når noe du liker å gjøre, blir en ting du føler du er nødt å gjøre, så er det ikke så gøy lengre.

Nok for denne gangen!

Snak­kes!

Små­ran­dom bil­der fra hver­da­gen.
Bil­dene av meg er tatt av: Mag­nus T. Hagen 

 

Follow on Bloglovin

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>