Filmrull #2 julestemning

Hei.

Denne fil­men ble tatt i Desem­ber, men det skjønte dere kan­skje ut fra tit­te­len. Fil­men jeg har brukt heter Pro­via 400. Det er en posi­tiv film, som er ganske kult (kan lage eget inn­legg om det).

Mag­nus og Erlend som tes­ter den nye fylle­pen­nen til Mag­nus.Et snap­shot tatt øye­blik­ket før bus­sen kom. Syn­tes reflek­sjo­nene så så fine ut, spe­si­elt det krys­set i midten. Jeg og Mag­nus på jule­mar­ked. Super for­nøyd etter å ha kjøpt doughnuts. Vi hadde jule­verk­ste­eed!Det var kjempe hyg­ge­lig og skapte vir­ke­lig jule­stem­ning.Borg­hild og Liv. Anine og glass,krukke, kule, glit­ter dingsen hen­nes!Louise og Doo­leys, begge pyn­tet i største jule­ånd.Sniik­bil­dee!Hunde­hule.Jeg els­ker tåke på bil­der. Dette kamera leker ikke blitz. Her er det FULL guffe og ikke snakk om at man skal kunne se klart på en halv­time. Kaffe er godt. Jeg og Liv gikk oss en tur i det siste lille dags­ly­set den dagen. Ser du ele­fan­ten?Jeg satt fil­men litt feil tror jeg, så dette ble det siste bildet.

Jeg vir­ke­lig dig­ger far­gene på denne fil­men! Men tror fil­men er ute av pro­duk­sjon, siden den er umu­lig å få tak i. Vi hadde to igjen på jobb og jeg kjøpte begge.

Snak­kes!

Follow on Bloglovin

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>