Filmrull #4

Hei!

Denne gan­gen har jeg tes­tet ut Por­tra 400 film. Den er kjent for å ha eks­tra fine hud­to­ner, så de måtte jeg jo teste. Nå har jeg ikke brukt det til så mange por­trett akku­rat, men likte gene­relt far­gene i fil­men, så tror jeg blir å bruke flere av denne!Tattoo og tatto­o­fjer­ning i samme bygg, hehe. Kaffe­tur på Sagene.Et bilde der Mag­nus out­hips­t­rer seg selv. Meg som prø­ver å se nor­mal ut. Utsikt fra Mag­nus.Utsikt av Mag­nus.Kom­pi­sen til Mag­nus i buket­ten. Anine som er ute på assis­tent opp­drag med en lang liste av ting hun skal skaffe. Kon­tras­ter.Det siste av fil­men ble brukt på en gåtur rundt Sogns­vann.   Søte Doo­leys og Louise. Doo­leys els­ker å bli tatt bil­der med…

Hvis dere lurer på hvor­for jeg hop­pet fra film 2 til 4 er det fordi jeg har glemt å pub­li­sere nr 3. Den kom­mer snart!

Snak­kes.

 

Follow on Bloglovin

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>