Påske 16

Hei!

Akku­rat nå sit­ter jeg par­kert på rom­met mitt i Ham­mer­fest, med macen susende på fan­get. Dri­ver og instal­le­rer The sims 3 igjen, far­lige greier det der.

I går kom vi fra hytta.  Der hadde vi vært siden ons­dag.
Vil tro jeg har hatt en ganske stan­dard påske. Som de friske fri­lufts­men­nes­kene vi er har vi vært på fjell­tur der vi har gril­let og kost oss. Det er så eks­tra dei­lig å komme seg på fjel­let nå som jeg bor i Oslo. Vi er for­res­ten skik­ke­lig effek­tiv, for vi pres­te­rer å komme oss helt opp på fjel­let med omtrent åtte skritt totalt. To til snø­scoo­te­ren, to av når vi er framme, to til på vei til­bake og de to siste inn i hytta igjen. Snap­per og deler på face­book i hytt og pine gjør vi også, slik at vi ser skik­ke­lig sporty ut.
Vel plas­sert inne i hytta er det bare å starte og fete seg opp klar til neste fjell­eks­pe­di­sjon. Fråtse innpå med god­teri til du blir dår­lig og sver­ger du aldri vil smake noe søtt igjen. Helt til du fin­ner mer i ska­pet, så er alt glemt.

Her er litt bil­der fra pås­ken:

De første to dagene hadde vi helt fan­tas­tisk… dår­lig vær. Har dere noen gang sett en så for­nøyd unge som på bil­det over?

Så skal jeg for­telle om noe litt artig. Lille­søs­te­ren min, Sofie (5), fikk prøve kamera mitt litt. Vil nevne at dette er et ganske stort kamera, Canon 5D mkII, men satt på det miste objek­ti­vet mitt Canon 50mm 1,8.
Hun har fått tes­tet det pit­te­litt før, men ikke så mye som denne gan­gen. Hun var rime­lig ivrig og beord­ret meg rundt omkring og for­talte meg hva jeg skulle si på bil­det. Ja du leste rett, hva jeg skulle si.
Jeg må inn­rømme at jeg fak­tisk synes hun fikk det utro­lig bra til med tanke på at hun bare er fem år!

Resul­ta­ter fra “pho­tos­hoo­ten” vår:


Frank bare lo av oss. (Dette bil­det tok jeg)

Vi måtte grave oss en snø­borg i et despe­rat for­søk på å få litt ly slik at vi kunne sitte ute å spise grill­ma­ten også.

(Dette bil­det ble ganske kult, for jeg ant ikke at hån­den min kom til å plas­se­res så bra). 

Vi malte litt også. Jeg prøvde meg på vann­ma­ling, men hadde ikke ark som er ment til det…

Litt isfiske. Mamma soler seg. 
Jeg ser ut som en surra kjøtt­rull.  Det ble folk­somt etter­hvert. Fikk truf­fet Iben også litt, det var vel­dig tri­ve­lig. Vi satt i snøen og skravla, da jeg la merke til at lyset var helt per­fekt, så måtte knipse et bilde. Utsik­ten fra hytta. 
Et siste bilde av meg, bare i til­felle dere ikke var lei enda.

Øns­ker alle en fort­satt fin påske!
Skriv gjerne hva dere bru­ker gjøre i påsken.

 

 

 

Follow on Bloglovin

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>