Filmrull #5

Hei!

Lenge siden sist nå! Har skjedd helt utro­lig mye siden siste inn­legg, som er grun­nen til at å prio­ri­tere å opp­da­tere her har vært vel­dig lavt på listen.

Her kom­mer en film­rull fra rundt mars.

Valen­ti­nes fro­kost om jeg hus­ker rett?Her er jeg på besøk i Kir­ke­nes. Bil­det over er av meg og lille­bro­ren min. Kaffe­be­søk med Ane.Tatt rundt Sagene. Jeg og Anine var en tur i Eke­berg­par­ken! Det var første gang jeg var der.

Føler det er vel­dig mye bil­der av Doo­leys på blog­gen her? Men hun er jo søt da, så det må vel være greit. Trøtte­try­net og dron­ning Dorris.

Pene Ane!

Og Mag­nus og trøttetrynet.

Jeg skal for­telle mer om hva som skjer nå for tiden en gang det pas­ser bedre! Nå skal jeg nyte res­ten av fri­da­gen min.

Snak­kes!

Follow on Bloglovin

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>