Vårtur rundt Sognsvann

Hei!

En av tin­gene jeg els­ker med Oslo er hvor­dan du med kol­lek­tiv trans­port, i løpet av kort tid, kan komme deg ut i natu­ren. Det å dra til Sogns­vann fra der jeg bor nå for eks tar ikke mange minut­tene.
Jeg har nylig blitt kjent med ei som heter Per­nille, hun assis­te­rer for en foto­graf som er på samme kon­tor som Øivind. Hun er ganske ny i Oslo, så når vi bestemte oss for å dra på en ana­log foto­tur, måtte vi jo dra til Sognsvann.

Det var helt nyde­lig vær den etter­mid­da­gen. Det var så fint å få vært ute i noen timer etter å ha sit­tet inne vel­dig mye den siste tiden.  Fikk ikke skutt hele fil­men fer­dig, men må få gjort det raskt, for er spent på hvor­dan det ble!

Vi fant denne rari­te­ten under! Er en slangs dings som går på skin­ner. Aner ikke hva den er til da den til­syne­la­tende ikke leder til noe for­nuf­tig i noen av endene. Noen som vet hvor­for den er der?


Per­nille sin beste etter­lig­ning av James Dean.

Til neste uke skal jeg være med å filme på Dovre, gle­der meg masse til å få jobbe ute og se en ny plass!

Snak­kes!

Follow on Bloglovin

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>