Dovre

Hei!

I for­rige uke var jeg med og assis­terte i to dager på Dovre!
Jeg har aldri vært den veien før, så for meg var det en opp­le­velse bare det å være med dit. Det er utro­lig vak­ker og varie­rende natur der. Selv om jeg kom­mer fra en plass med nyde­lig natur, var dette vel­dig unikt for meg. Det vi gjorde der var å filme for NSB.
Vi hol­der på å lage en film som skal være på for­si­den deres. Vet ikke nøy­ak­tig når de blir å opp­da­tere den, men vi skal i hvert fall lage fil­men fer­dig på fredag.


 Jeg som bærer på noe tøy, for å ha over skjer­men når vi stil­ler kamera. Ser ut som en kappe i skyg­gen. Darth Stine I am. 

Jeg var også så hel­dig å få se mos­kus! (Kan godt hende jeg har sett en før i noen dyre­park når jeg var liten, men det er nok ganske lenge siden.) De ser vir­ke­lig utro­lig snåle ut. Det er litt som om de ikke pas­ser inn i denne tids­al­de­ren, men de er vel en vel­dig gam­mel art og, om jeg ikke bom­mer helt nå. Jeg fikk også kjørt litt bil! Det er svært sjel­dent jeg kjø­rer, selv om jeg har hatt lap­pen i flere år. Fikk også en natt på Ski­fer hotell på Opp­dal, ikke at det var så mange timene jeg fikk på øyet der før vi skulle opp dagen etter. Men det var utro­lig god mat der! Jeg spiste elg­biff og pan­na­cotta til des­sert, det er ikke ofte jeg spi­ser så fin mat. 

Nå må jeg legge meg, for i mor­gen skal jeg opp tid­lig for å retu­sjere bil­der, sende ut brev og flytte alle tin­gene mine på etter­mid­da­gen! Gru­ner­løkka here I come!

Snak­kes.

Har du vært på Dovre før?

Follow on Bloglovin

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>