Om meg

For deg som vil vite litt mer om denne per­sonen som skri­ver bloggen. 

♥ Jeg er fra Ham­mer­fest, født i 94.

♥  Når jeg bodde hjemme enda bodde jeg med Mamma, Frank (ste­far) og Sofie (mini­søs­ter).
Faren min bor i Kir­ke­nes, der har jeg tre søs­ken. Karina, Kris­tof­fer og mini­bror Kristian.

♥ Flyt­tet til Oslo høs­ten 13 for å gå på Bil­der nor­dic school of pho­to­graphy (2 årig). Så om du ikke har skjønt det til nå, så er foto det jeg bren­ner for .

♥ Jeg bor enda i Oslo. Jeg bor i et kol­lek­tiv med to ven­ner på Løkka og koser meg i hipstertilværelsen.

♥ Jeg har en kjæ­reste som heter Mag­nus. Vi ble sam­men 26.Juni 2009.
Vi hadde en blogg sam­men for lenge siden som het: bestandig.blogg.no.

♥Jeg gikk på Medier og kom­mu­ni­ka­sjon i Laks­elv og bodde på hybel der i to år.  Siste året videre­gå­ende gikk jeg hjemme i Ham­mer­fest (Påbygg til gene­rell studiekompetanse).

Hva skjer nå da?

♥ Nå job­ber jeg for modell og cas­ting byrået EB pro­duc­tions, eller EB models som modell delen heter. Jeg job­ber med retu­sje­ring, hoved­sa­ke­lig for mer­ker Swims. Og sist men ikke minst er jeg jo fotograf!