Tagged: diy klær nagler

Gjør om gamle klær med nagler

Man har all­tids noen klær lig­gende man rett og slett er drit lei av. Det man kan gjøre i ste­det for å kaste det (eller gi det bort), er å gjøre det nytt!
Det jeg gjorde var å bestille masse nag­ler. Siden jeg ikke hadde lyst å bruke så mye pen­ger på dette gjorde jeg det enkelt og bestilte fra Etsy til en vel­dig rime­lig pris.  Bestilte fra denne sel­ge­ren: http://www.etsy.com/shop/FindingSupply og det tok litt over 1 1/2 uker til pak­ken kom.

Bestilte noen per­ler også.

 Jeg hadde denne skjor­ten liggende.

Jeg synes det er vik­tig å ta seg god tid når man fes­ter nag­lene. Liker ikke når man vir­ke­lig ser at man har fes­tet de selv, der­for må man passe på at det ikke blir skeivt.

En liten detalj.

Slik ble resultatet!

Har mye mer jeg skal fikse, men det kom­mer sei­nere. Jeg og ei venn­inne skal nem­lig ha en liten krea­tiv kveld.

Snak­kes!
Har du mye du ikke bru­ker i ska­pet ditt?