Tagged: fotograf

BTS Photoshoot

Hei!

(Om dette inn­leg­get blir litt slur­vete er det fordi jeg skulle til å pub­li­sere det, akku­rat i det hele one.com var nede. Og der­for har jeg måtte skrive alt på nytt.)

Det har vært litt stille her igjen fordi jeg har job­bet inten­sivt denne uken med et pro­sjekt jeg har. Om dere har fulgt med på siden min har dere kan­skje sett det pro­sjek­tet der jeg blan­der natur­bil­der og mote­bil­der i stu­dio? Link:
https://www.facebook.com/stinemonsenphotography/
I for­bin­delse med et nytt maga­sin som kom­mer har jeg fort­satt på dette pro­sjek­tet. Jeg skal legge til noen nye bil­der matchet med bil­der tatt av nord­lys og bytte ut noen jeg ikke er for­nøyd med.
Om alt blir bra blir serien pub­li­sert i dette maga­si­net! I første omgang blir maga­si­net å være på nett, men er mulig­he­ter for at det blir prin­tet etter­hvert.
Hun som skal lan­sere maga­si­net job­ber i et modell­byrå, som sam­ar­bei­der tett med hen­nes pro­sjekt. På grunn av det fikk jeg ta bil­der av noen kjempe flotte og erfarne model­ler.
Jeg skulle egent­lig kun ta stu­dio­bil­der til nord­lys­bil­dene, men så bal­let det på seg og endte opp med en heldags-shoot med TRE modeller!

BTS bil­der er tatt av snille Louise som også assis­terte meg på shoo­ten:
https://www.facebook.com/louiseronyaolander

Det er utro­lig mye mer arbeid før en pho­tos­hoot enn de fleste tror. Det er mange men­nes­ker som skal på plass, model­ler, makeup artist, stylist og assistent(om det er en større shoot).
På grunn av kort tid å for­be­rede alt så var jeg nødt til å gjøre stylin­gen selv. Klær og mote er vel­dig gøy, men det er mye jobb og er ikke uten grunn at det fin­nes STYLISTER. Igjen lover jeg meg selv og aldri gjøre stylin­gen selv på store prosjekter…

Denne kule makeup artis­ten, Sofie Mor­ten­sen, stilte opp på kort var­sel og var bare fan­tas­tisk å jobbe med!

 

Alle på set­tet gjorde en kjempe bra jobb og vi hadde det vel­dig gøy. Det var mye hop­ping og dan­sing og ganske mer­ke­lige sam­ta­ler, mildt sagt.

Model­lene er fra Heartbreak/Pholk.

 

Hadde en til modell på slut­ten av dagen, men har ingen BTS bil­der fra da.

Når dagen var slutt var jeg helt gåen. Hel­dig­vis hadde jeg plan­lagt alt vel­dig godt, som resul­terte i at alt gikk som det skulle! Jeg hadde lagd mood­boards i hauge­vis, tids­plan, shot­list osv. Det var skik­ke­lig mili­tært planlagt!

Gle­der meg til å kunne dele bil­dene med dere, men det blir jo ikke før om en god stund.

Nå er det på tide å legge seg! I mor­gen skal jeg jobbe hos Swims med retusjering.

God natt!