Tagged: ricoh 35efs

Analog fotografering

Hei!

Ved en ren til­fel­dig­het har jeg begynt å foto­gra­fere litt ana­logt.  Jeg hadde jo tenkt på det å kjøpe meg et gam­melt kamera og teste det ut i en god stund. Men jeg visste aldri helt hvil­ken type jeg skulle velge og slikt.

Det var da til­fel­dig­he­ten hadde det slik at jeg fikk et kamera! En dag når jeg kom på jobb hadde det vært noen der og levert fra seg et gam­melt kamera. De ville visst ikke ha det len­ger og hadde spurt om vi kunne ta det imot. Butikk­sje­fen spurte da meg om jeg var inter­es­sert i det før han hadde tenkt å kaste det. Noe jeg var.

Sel­veste kamera er jo av den sim­pleste typen som fin­nes omtrent. Instil­lin­gene er kun hvor langt man er fra moti­vet og om man vil ha blits eller ikke. Luk­ke­ren er fast 1/125 og det er en lys­må­ler i kamera. (Jeg lurte lenge på hva som var galt med lys­må­le­ren på mitt, helt til jeg fant ut at bat­te­riet mang­let… Heh… )

Jeg leverte inn første film noe ner­vøs, tenk om det ikke hadde blitt noe! Etter en uke fikk jeg masse kule bil­der til­bake. Kjempe gøy!

Det å levere film er som å vente på en pakke skal komme i pos­ten, bare enda mer spen­nende! Siden du ikke vet helt hva som kom­mer i pak­ken. Man blir jo litt hekta.
Det er også noe befri­ende for meg med dette kamera. Det er som et pit­te­litt mer avan­sert engangs­ka­mera, som du kan bruke om og om igjen.

Tar du ana­loge bil­der eller kunne du tenke deg å teste det?